Regenboogzebrapad Hofstraat in gebruik genomen

 

 

Op vrijdag 22 april namen wethouder Freed Janssen en raadslid Mireille Haex het regenboogzebrapad aan de Hofstraat in Landgraaf in gebruik. Basis voor dit Regenboogzebrapad is een motie van Groen Links. Tijdens de begrotingsvergadering op 4 november 2021 diende Mireille Haex namens de partij deze motie in. De raad van de gemeente Landgraaf nam hem unaniem aan.

 

Ook het college van burgemeester en wethouders omarmt het initiatief. Wethouder Freed Janssen licht toe: ‘Met het plaatsen van dit regenboogzebrapad roepen we op tot meer verdraagzaamheid en tolerantie. Mensen staan hier letterlijk even bij stil. Een zebrapad mag wettelijk gezien alleen worden aangeduid met witte balken. Daarom worden de regenboogkleuren niet op de rijbaan aangebracht maar op het trottoir. Hierdoor ontstaat er geen onduidelijkheid over de voorrangssituatie. Het rijdend verkeer moet bij het zebrapad  voorrang geven aan overstekende voetgangers. Het is een kleurrijke aanwinst voor Landgraaf!’

 

De gemeente Landgraaf is een gastvrije gemeente voor inwoners en bezoekers. Het regenboogzebrapad staat symbool voor diversiteit en acceptatie van minderheden, voor de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit. De gemeente Landgraaf geeft met de aanleg van het regenboogzebrapad aan dat zij een gastvrije en tolerante gemeente is: iedereen is welkom en mag zijn zoals hij/zij is.

Foto Gemeente Landgraaf

Geef een reactie