Koninklijke Onderscheidingen gemeente Voerendaal

1

Koninklijke onderscheiding voor twee inwoners uit Voerendaal
Burgemeester Wil Houben reikt op 26 april aanstaande, uit naam van zijne Koninklijke Hogheid Koning
Willem Alexander, twee onderscheidingen uit aan inwoners uit Voerendaal. Beide gedecoreerden worden
onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
______________________________________________________________________________________
Mevrouw E.J.M. (Edith) Moonen-Caubo (Voerendaal)
2000 – 2020 vrijwilliger bij Peuterspeelzaal De Eerste Stap te Ubachsberg
Mevrouw M.L.T. (Ria) Janssen-Scheeren was als leidster en verrichtte
hand-en-spandiensten; In 2020 werd dit Peuteropvang Ubachsberg, waar zij eveneens als begeleidster
actief is.
2010 – heden secretaris van de Scouting Voerendaal
Mevrouw M.L.T. (Ria) Janssen-Scheeren zorgt voor het gebouw- en materiaalbeheer.
Daarnaast gaf zij leiding aan de jeugdgroepen en zij herstartte de groep voor de jongste leeftijdscategorie,
waar zij thans als leiding actief is. Verder organiseert zij activiteiten die ook toegankelijk zijn voor niet-leden,
zoals de speeltuindag en het spellencircuit bij Koningsdag.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Mevrouw M.L.T. (Ria) Janssen-Scheeren (Klimmen)
1970 – heden medeoprichter van en vrijwilliger bij de Tennis Vereniging Klimmen te Klimmen
Betrokkene organiseert de jeugdwedstrijden, beheert de kantine, leidt de toernooien in goede banen,
assisteert bij het opstellen van de wedstrijdroosters en zorgt voor de schoonmaak.
1975 – heden coördinator van de collecte van de Hartstichting in Klimmen (20 uur per jaar)
2000-heden collectant voor de Nierstichting

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie