Hoofdmenu

Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss pakt komend weekend op grootse wijze uit

 

Intro: Jachthoorn- en Trompetterkorps Edelweiss Heerlen heeft, zoals bekend, haar roots in de wijk Heksenberg. O.l.v. wijlen Wiel Heijltjes (zelf muzikant en afkomstig uit Kerkrade met de toegevoegde benaming Klankstad en nauw verweven met het WMC) woonde na Kerkrade en de wijk de Kakert om vervolgens te verhuizen naar de Kievitstraat in de wijk Heksenberg welke straat parallel liep aan de Brunssummerheide Omdat muziek in zijn genen zat kreeg hij het idee om een  jeugddrumband te gaan vormen. Omdat er geen repetitielokaal ter beschikking was werd in de aangrenzende heide gerepeteerd. Hoe gek het ook klonk waren er geen originele trommels en trommelstokken voorhanden. Geen nood want, dank zij lege augurkblikken (gekregen van de toenmalige friturezaak Schmitz) werden de blikken “omgetoverd” tot heuse trommels en de trommelstokken werden zelfs gemaakt van heide boomtakken. Destijds weliswaar een primitieve, maar geweldige oplossing.

 

Officieel werd Edelweiss opgericht in 1960. Omdat Wiel Heiltjes een zwak had voor Oostenrijk en de bloem Edelweiss lag het voor de hand dat de jeugddrumband de benaming Edelweiss kreeg toebedeeld, welke benaming nu na 62 jaar nog steeds van toepassing is en waarom niet. Het eerste buitenoptreden van jeugddrumband Edelweiss was tijdens de jeugdcarnavalsoptocht georganiseerd door de toenmalige carnavalsvereniging De Heksebesseme. Uiteraard werd oprichter Wiel Heijltjes bijgestaan door geïnteresseerde bewoners zodat er een heus bestuur gevormd kon worden.  Niemand kon toen vermoeden dat hier de basis werd gelegd voor een muziekkorps dat inmiddels al tientallen jaren het visitekaartje van gemeente Heerlen is in de mars- en showwereld en niet meer als jeugddrumband maar onder de ingeburgerde benaming Jachthoorn en Trompetterkorps. Edelweiss. Dit uiteraard ook dank zij de vakkundige instructeurs die werkzaam zijn geweest bij Edelweiss. De eerste dirigent was de heer van Bentum en nu, anno 2022, al vele jaren Marcel Falize.(ook zeer bekend als slagwerker bij het Johann Strausorkest van André Rieu en de band Tiroler Ohne Berge).

 

Ronald van Kessel van Edelweiss laat weten dat van Oost naar West en van Noord naar Zuid, iedereen het unieke Edelweiss geluid. kennen. En dat niet alleen in eigen land, maar ook tot ver daar buiten. Ze zijn een graag geziene gast bij taptoes, parades, bloemencorso’s, optochten en evenementen. Zo deelden ze al eens de bühne met André Rieu en zijn Johan Straussorkest in de Amsterdam Arena en traden zij als enige burgerkorps samen met alle defensieorkesten op tijdens de Nationale (militaire) Taptoe Nederland in Ahoy Rotterdam. Ook tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade werden vele gouden medailles behaald, evenals een aantal nationale en Limburgse kampioenschappen. Een succeslijst om van te watertanden.

 

 

 

Komende vrijdag 6 mei en zondag 8 mei gaat Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss (met haar roots in Heksenberg-Heerlen waar zij in het Gemeenschapshuis Heksenberg ook hun repetities afwerken) daadwerkelijk op grootse wijze uitpakken. Natuurlijk komt hierbij de vraag, c.q. de uitleg, om de muzikale hoek kijken. Wat is hiertoe de reden? Welnu, het betreft de inhaalslag aangaande organisatie van het 60 jarig jubileum welke eigenlijk voor 2020 voorzien was. Maar de coronapandemie droeg er zorg voor dat helaas twee jaar lang de zo goed geplande en voorbereidde organisatie in de welbekende ijskast gezet moest worden. M.a.w. er waren door corona geen repetities mogelijk, laat staan van optredens. Maar dat telde voor alle (muziek)-verenigingen. Gelukkig nam Edelweiss, toen het weer mocht, de draad op en kon het eerder gemaakte jubileumdraaiboek, als handleiding voor de organisatie 2022, weer geraadpleegd worden.

Maar omdat de voorbereidingstijd helaas kort was moest het oorspronkelijke jubileumprogramma enigszins aangepast worden. Dit had wel de consequentie dat de eigenlijk in 2020 (jaar van het daadwerkelijke 60 jarige bestaansfeest) geplande concertavond geschrapt moest worden. Hoewel dit noodgedwongen een jammerlijke aderlating betekende zal het komende vrijdag 6 en zondag 8 mei respectievelijk, zowel in het Corneliushuis (middels een geweldige muzikale feestavond met coverband Anderkovver) evenals op het Corneliusplein in Heerlerheide met een spetterende Taptoe (met gerenommeerde landelijke top show-en marchingbands) de noodgedwongen coronaperiode doen vergeten .Dus is op en top entertainment gewaarborgd..M.a.w. het zal niettemin opperbest en gezellig genieten gaan worden en dientengevolge als een rode draad door het ingehaalde Edelweiss jubileum gaan lopen.

Maar zeker mag niet onvermeld worden dat korps Edelweiss zich enorm gesteund voelt door gemeente Heerlen, Provincie Limburg en lokale ondernemers. Maar uiteraard ook het vertrouwen van sponsoren en begunstigers. Ook mag niet vergeten worden dat iedereen die in 2020 al tickets heeft gekocht deze nog steeds geldig zijn. Evt. vragen kunnen gericht worden aan edelweissheerlen2020@gmail.com. Edelweiss rekent erop dat zij vele muziekliefhebbers en sympathisanten, van jong tot oud, uit de regio en omstreken in goede gezondheid mogen verwelkomen. Zou fijn zijn.

Archieffoto’s: Edelweis