Iedere eerste maandag van de maand vindt in het Burgerhoes een gespreksgroep voor mantelzorgers plaats. Deze bijeenkomst duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Deel ervaringen, zorgen of vragen. Als mantelzorger betekent u veel voor een ander. Mantelzorgers kunnen ook veel voor elkaar betekenen. Denk aan het delen van ervaringen, zorgen of vragen. Denk ook aan emotionele ondersteuning en het delen van praktische tips.  Door dit in een groep te doen, krijgt u beter grip op wat u allemaal meemaakt als mantelzorger.

U vindt steun en (h)erkenning bij elkaar. Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad begint om die reden met een gespreksgroep voor mantelzorgers. Het doel is om elkaar te ontmoeten. Twee begeleiders – met ervaring in het bieden van mantelzorg – begeleiden de samenkomst.

Aanmelden is niet verplicht. Houdt de activiteitenkalender op de website van Mantelzorg Parkstad in de gaten.
Wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op of stuur een e-mail naar: info@mantelzorgparkstad.nl

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie