Gemeente Kerkrade zet cameratoezicht in

De gemeente Kerkrade verbetert de aanpak van overlast door de inzet van camera’s. Daarmee werkt zij ook aan een beter veiligheidsgevoel van inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente. Hiertoe gaat de gemeente vanaf het weekend van 16/17 juli 2022 stapsgewijs starten met cameratoezicht in twee gebieden. Het gaat om een deel van de buurt Centrum en de locatie D’r Prick in de buurt Nulland. Het cameratoezicht geldt vooralsnog voor de duur van een jaar.

Het (tijdelijk) inzetten van cameratoezicht is een bevoegdheid van de burgemeester en mag alleen onder strikte voorwaarden worden toegepast. De gedachte achter cameratoezicht is vooral gelegen in preventie. De wetenschap dat gebruik gemaakt wordt van cameratoezicht kan mensen ervan weerhouden in de publieke ruimte de openbare orde te verstoren. Een andere belangrijke doelstelling is het bevorderen van gevoelens van veiligheid van gebruikers van de openbare ruimte.

Met het instellen van cameratoezicht in de aan te wijzen gebieden wil de gemeente onder meer:

  • Vandalisme, diefstal, drugs- en geweldsdelicten verminderen
  • Hangjongerenproblematiek verminderen
  • Overlast terugdringen
  • Sneller kunnen ingrijpen bij incidenten
  • De orde en veiligheid waarborgen bij evenementen en demonstraties (crowdcontrol).

Leefbaarheid

De gemeente Kerkrade heeft het thema leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Ondanks alle inspanningen van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid staan de twee genoemde gebieden door de aard en omvang van de problematiek nog steeds bekend als ‘hotspot’. De verwachting is dat cameratoezicht – aanvullend aan de overige inzet die al in de betreffende gebieden plaatsvindt – de meest wezenlijke bijdrage gaat leveren aan de handhaving van openbare orde en veiligheid. Camera’s helpen de politie en BOA’s om op straat hun werk beter te doen en overlast sneller aan te pakken.

Vanaf vrijdag 15 juli aanstaande kan het cameratoezicht in de aangewezen gebieden van start gaan.

 

Foto®Lidia Photography

Geef een reactie