Fruitboomgaard als POI Leisure Lane, levensbomenbos en nieuwe parkeerplaats

Ten noorden van Slot Schaesberg wordt langs de Leisure Lane een bijzondere rustplek gerealiseerd: een fruitboomgaard. Ook op de plek van de huidige parkeerplaats komt een boomgaard. Beide boomgaarden worden uitgewerkt als levensbomenbossen. Op deze manier kunnen we twee wenselijke ontwikkelingen combineren. De nieuwe parkeerplaats komt dan iets noordelijker te liggen. Dit komt de verkeersveiligheid van de Leisure Lane ten goede.

Wethouders Bart Smeets (IBA/Ruimtelijke Ontwikkeling) en Stijn Kropman (Slot Schaesberg) zijn erg enthousiast over deze ontwikkeling: ‘Het gebied ten noorden van Slot Schaesberg heeft een rijke historie en grote kwaliteiten. In de loop der jaren is de samenhang wel wat verloren gegaan. De voorgestelde gecombineerde ontwikkeling brengt deze samenhang terug. Hier hebben alle bestaande en nieuwe functies in het gebied profijt van’.

Aanleiding. Als onderdeel van de Leisure Lane worden diverse POI’s (Places Of Interest) aangelegd. Dit zijn bijzondere rustplekken die zo worden ontworpen dat ze de kwaliteit en de beleving van het omliggende landschap versterken. Binnen Landgraaf waren oorspronkelijk twee POI’s voorzien: een op de top van de Wilhelminaberg (inmiddels gerealiseerd) en een als openluchttheater in het Kisselsbos. Dit laatste voorstel is onderzocht, maar bleek niet haalbaar. Daarom is naar een alternatief gezocht. Dit is gevonden bij Slot Schaesberg. De Leisure Lane, de POI’s en Slot Schaesberg zijn IBA-projecten.

Schetsvoorstel. Bureau LOLA heeft een schetsvoorstel voor de POI bij Slot Schaesberg gemaakt. Deze POI wordt in het voorstel een fruitboomgaard met rustplek direct ten noorden van het kasteel. Daarnaast komt er een uitbreiding van de voorgestelde fruitboomgaard ter plekke van de huidige parkeerplaats. Ook realiseren we een nieuwe parkeerplaats als eerste fase van een grotere parkeerplaats. Deze werd al eerder in de toekomstvisie voor Slot Schaesberg voorgesteld. Hij wordt ontsloten via een nieuwe weg.

Kwaliteitsimpuls en verbetering veiligheid. Om de overzichtelijkheid en de ruimtelijke kwaliteit te versterken willen we bij de aanleg van de POI een deel van de heuvel ten noorden van Slot Schaesberg afgraven. Dit maakt het poortgebouw (in aanbouw) zichtbaar vanaf de Slot Schaesberg-Laan.

De nieuwe parkeerplaats biedt verschillende voordelen:

  • Auto’s buigen eerder af van de Slot Schaesberg-laan. Hierdoor hoeven ze geen gebruik te maken van de Leisure Lane om een parkeerplaats te bereiken. Dit komt de verkeersveiligheid op de Leisure Lane ten goede.
  • De wandelroute van de nieuwe parkeerplaats naar het kasteel loopt door de boomgaard, waardoor deze route onderdeel wordt van de beleving van het kasteelbezoek.
  • De nieuwe parkeerplaats heeft een grotere omvang dan de bestaande (2000m2 t.o.v. 1200m2).

Hergebruik materialen. In een eerder stadium hebben we van de gemeente Heerlen gebruikte keien gekregen. Deze keien kunnen gebruikt als verharding van de nieuwe parkeerplaats. Om onderzoeken uit te voeren en de plannen uit te werken, hebben we wat tijd nodig. Daarom sorteren we nu de keien en plaatsen ze op pallets. Op deze manier nemen de keien minder ruimte in beslag, waardoor een groter deel van de bestaande parkeerplaats gebruikt kan worden.

Levensbomenbos. Naar aanleiding van de plannen van LOLA is het idee ontstaan om de voorgestelde fruitboomgaarden uit te voeren als levensbomenbos. Op basis van de ervaringen met de eerdere twee levensbomenbossen concluderen we namelijk dat hier een grote behoefte aan bestaat. De uitvoering van een derde levensbomenbos met fruitbomen biedt adoptanten de mogelijkheid om fruit te plukken tijdens de oogsttijd.

Globale planning. Het spreekt voor zich dat er nog wat onderzoeken moeten plaatsvinden alvorens we de plannen verder uitwerken. Wij streven naar de volgende tijdplanning:

  • Uitvoeren onderzoeken: juni-oktober 2022
  • Planuitwerking voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestektekeningen: november 2022-januari 2023
  • Voorbereidende werkzaamheden aannemer: februari-maart 2023
  • Uitvoeringswerkzaamheden aannemer: civieltechnisch april-mei 2023,
  • Aanplant bomen: september-oktober 2023
  • Oplevering: eind 2023

Foto Gemeente Landgraaf

Geef een reactie