Valkenburg-Tijdelijke opvang vluchtelingen in de Polfermolen

De toestroom van vluchtelingen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel is nog steeds erg groot. Er is te weinig ruimte om alle mensen op te vangen. Mensen slapen daarom noodgedwongen buiten op straat. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) luidt de noodklok en heeft ook de gemeente Valkenburg aan de Geul gevraagd of er ruimte is om mensen tijdelijk op te vangen. Vanuit menselijk oogpunt is het college van burgemeester en wethouders van mening dat ook wij als gemeente deze vluchtelingen een menswaardig onderkomen moeten bieden.

Het college ziet daar op dit moment ruimte voor in de Polfermolen en voelt zich bestuurlijk en moreel ertoe geroepen een bijdrage te leveren aan het verzoek van het COA.

Voor een periode van 14 dagen, vanaf 10 augustus tot 24 augustus krijgen tachtig asielzoekers tijdelijk onderdak in de Polfermolen. Dit wordt gecoördineerd door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Zij starten deze week nog met de voorbereidingen. In de periode dat vluchtelingen in de Polfermolen verblijven, zal er 24/7 toezicht zijn. Na 24 augustus gaan deze mensen naar de crisisnoodopvang in de Mariënwaard in Maastricht en wordt de opvang in de Polfermolen weer gesloten. Zowel de theaterzaal, sporthal als ook de vergaderruimten in de Polfermolen zijn dan weer beschikbaar voor verenigingen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail vluchtelingen@valkenburg.nl of door te bellen op telefoonnummer 14 043.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie