Met ingang van dinsdag 6 september begint in Kerkrade de pilot healthyLIFE. Dit programma is ontwikkeld voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd risico op hartproblemen, suikerziekte type II, artrose of slaapapneu en voor volwassenen met zwaar overgewicht. HealthyLIFE is één van de ruim veertig programma’s van Vie.

Inwoners uit Kerkrade met overgewicht in combinatie met een kwetsbare gezondheid of met zwaar overgewicht die willen deelnemen, kunnen dit bespreken met hun huisarts of praktijkondersteuner. Als zij aan de criteria voldoen, kunnen zij doorverwezen worden naar healthyLIFE. Deelname wordt vergoed door de zorgverzekeraar (zonder eigen bijdrage).

Beweegprogramma op maat

HealthyLIFE is een gecombineerde leefstijlinterventie gebaseerd op de wetenschappelijk bewezen GLI Cool-interventie (Coaching op Leefstijl). De eerste vier groepen die starten bestaan ieder uit acht personen. De deelnemers worden gedurende 24 maanden zowel individueel als in de groep begeleid en ondersteund door een leefstijlcoach op voeding en gedrag.

Een beweegcoach ondersteunt de deelnemers in een beweegprogramma op maat van veertien weken. Met als doel dat deelnemers hierna doorstromen naar het bestaande sport- en beweegaanbod in de regio. Deelnemers kunnen zelf hun manier en de stappen kiezen om hun eigen doelen te bereiken, zodat zij na twee jaar zelf door kunnen gaan met gezond eten, actief bewegen en een gezond gewicht.

Meer effect

In healthyLIFE is er ook aandacht voor achterliggende sociale- en gezondheidsproblemen die verbonden kunnen zijn met overgewicht. Wethouder Jo Schlangen, verantwoordelijk Vie-coördinator: “We beogen met dit programma de kwaliteit van leven van de deelnemers te verhogen en hun zelfredzaamheid en participatie te vergroten. We weten dat deze geïntegreerde aanpak bewezen meer effect heeft dan een aanpak op alleen leefstijl of bewegen.”

Betrokken partijen

De betrokken partijen bij de ontwikkeling en implementatie van healthyLIFE in Kerkrade zijn Ecsplore (overall projectleiding & monitoring), Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (uitvoering leefstijlcoaching) en de gemeente Kerkrade met The MoveFactory (uitvoering beweegcoaching).

Het is de bedoeling dat twaalf groepen van acht deelnemers starten van september t/m december. Het tweejarige programma zal doorlopen t/m december 2024. Eind 2022/begin 2023 beschikken we over de resultaten van de nulmeting (start programma) en de 1e effectmeting (na afronding van 14-weekse beweegcoaching) van de eerste groepen. Op basis van de eerste resultaten kan uitbreiding van de pilot in 2023 overwogen worden.

Foto Pilot healthyLIFE

Geef een reactie