Lezing Prehistorische Vuursteenmijn Rijckholt op maandag 12 september a.s.

Aanstaande maandag start bij het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg weer het lezingenseizoen van de herfst van 2022. We beginnen a.s. maandag 12 september met een lezing over de prehistorische vuursteenmijn Rijckholt in het Savelsbos door Joep Orbons.

In het Savelsbos bij Rijckholt ligt een archeologisch rijksmonument, de prehistorische vuursteenmijn. In het Neolithicum, zo’n 4.000 jaar voor Christus, bij de opkomst van de eerste landbouwers, is op deze plek in grote hoeveelheden vuursteen in mijnbouw uit de grond gehaald. Deze vuursteen was noodzakelijk voor de ontwikkeling van de prehistorische mens en heeft gezorgd voor een vooruitgang van de West Europese samenleving.

Deze prehistorische vuursteenmijnen  werden aan het eind van de 19e eeuw ontdekt door Belgische archeologen waarna in diverse opgravingscampagnes de aard en waarde van het mijnbouwcomplex duidelijk werd. In de jaren 60 van de vorige eeuw heeft de Nederlandse Geologische Vereniging Afdeling Limburg tijdens een grote opgraving een belangrijke archeologisch vondst bloot gelegd.

Sinds medio jaren 70 kon deze vuursteenmijn via de eigenaar Staatsbosbeheer bezocht worden. In 2017 heeft de Stichting Ir. D.C. van Schaik, behorende bij het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, het beheer overgenomen, de bezoeken gecontinueerd en een grote restauratie en verbeterproject opgestart. Tijdens de lezing wordt de archeologie van de vuursteenmijn getoond en wordt ingegaan op de toekomstplannen en de voortgang van de werkzaamheden|
Locatie: Het Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3, 6463 CS Kerkrade.

Aanvang van de lezing is om 20.00 uur, einde rond 22.30 uur.

Foto Olaf Op den Kamp

Geef een reactie