Werkzaamheden en nieuwe brug bij Bruinkoolweg Heksenberg-Heerlen

Intro: De regio Parkstad kent een rijke historie van mijnbouw, zowel boven- als ondergronds. Sinds begin 20e eeuw vindt in de streek zilverzandwinning plaats. Groeves die de komende jaren een duurzame herbestemming krijgen. Het project Rondje Groeves ontsluit het groevengebied en laat fietsers de transitie van het gebied van dichtbij ervaren. Binnen het Rondje Groeves zijn een aantal bijzondere uitkijkpunten gepland bij de Sibelcogroeve en de Groeve Vrieheide. Waar de Leisure Lane en Rondje Groeves samenkomen maakt een Point Of Interest onderdeel uit van beide tracés: de ‘Zilverduintuin’ naar een ontwerp van Piet Oudolf/Lola Landscape Architects. Het wordt een bijzonder uitkijkpunt aan de voet van de monumentale zwarte mijnsteenberg met prachtig uitzicht over de witte Sibelcogroeve.

Gemeente Heerlen is onlangs begonnen met werkzaamheden ihkv Rondje groeves. Zoals bekend deed de oude spoordijk en bruggen, ten tijde van de voormalige mijnindustrie, dienst als de spoorverbinding tussen de Oranje Nassaumijnzetel IV Heksenberg en de Oranje Nassaumijnzetel III Heerlerheide betreffende het kolenvervoer om vervolgens vanuit Heerlerheide ter verdere verwerking door te gaan naar de Oranje Nassaumijnzetel I in Heerlen en wel over de in 1926 hier aangelegde spoorlijn, welke spoorlijn uitsluitend voorzien was voor eigen gebruik en was het verboden openbaar te vervoeren.

Er werden drie spoorbruggen over de bestaande wegen gelegd. Dit waren stalen boogbruggen; het rijvlak voor de treinen was met diagonale hangers bevestigd aan de boogconstructie. Onder aan de Schelsberg / noordkant, markeren muurresten links en rechts van de weg de dijk waarover de spoorbrug tussen de ONIII en IV heeft gelegen. Deze markante brug werd gesloopt eind jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de sanering van de ON I en III-terreinen grotendeels voltooid was. Jarenlang reden vrachtwagens over deze brug om steenafval van de steenbergen in de groeve te storten die door de zilverzandwinning bij de Heideveldweg was ontstaan. Op 22 januari 2013 is er over de Heerenweg, ter completering van het zogeheten mijnspoorpad, weer opnieuw een brug geplaatst.

Momenteel wordt de betreffende locatie bouwrijp gemaakt. (Op de oude spoordijk zal er, over de Bruinkoolweg, welke weg ook toegang geeft tot de visvijver van HSV Heksenberg, een nieuwe brug worden geplaatst. Na voltooiing van het bouwrijp maken zal de fundering en de brug worden aangelegd. Deze werkzaamheden duren van september tot aan de kerst 2022. Het fietspad tussen de Schelsberg en de Bruinkoolweg is dan niet meer toegankelijk. De visvijver zal overigens wel openblijven. Er dient wel rekening mee gehouden worden dat, vooral op werkdagen met enige hinder de visvijver bereikbaar is. Wel heeft de Heksenbergse visvereniging een deel van de parkeerplaats (zijde kantine) ter beschikking gesteld aan de aannemer zolang als nodig is. Coulant toch.

Foto’s: Callie Steijaert

Geef een reactie