Zuid-Limburg krijgt 30 Educatieve Voedselbosjes bij scholen en kinderopvangcentra.

Zuid-Limburg krijgt Educatieve Voedselbosjes bij scholen en kinderopvangcentra IVN Natuureducatie, CNME en Stichting De Rollen gaan 30 Educatieve Voedselbosjes aanleggen bij basisscholen en kinderopvanglocaties in ZuidLimburg. Dat doen ze samen met kinderen, Jong Leren Eten, ouders, leerkrachten en vrijwilligers. Provincie Limburg en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling dragen financieel bij middels een subsidie uit het programma LEADER Zuid-Limburg.

“Elk Voedselbosje wordt 30 m2 groot en heeft 30 soorten planten, struiken en bomen waarvan een deel of alles eetbaar is”, vertelt IVN-programmaleider Marieke Wingens. “Aan de hand van educatiemateriaal gaan de kinderen zelf het voedsel planten, verzorgen, oogsten, bereiden en opeten. Veel kinderen weten niet waar hun voedsel vandaan komt. Ondertussen wordt overgewicht een steeds groter probleem. Met de Voedselbosjes dragen we bij aan oplossingen hiervoor.”

Gezondere toekomst voor Zuid-Limburg “In Limburg hebben we nu zes pilot-Voedselbosjes. We willen in 2022-2024 opschalen naar 30 Voedselbosjes in Zuid-Limburg: minimaal één voor iedere gemeente en waar
veel animo is een groter aantal. Door de voedselproductie te brengen daar waar kinderen zijn, ervaren ze zelf hoe eten groeit en bloeit. Bovendien leveren Voedselbosjes alleen plantaardig voedsel, waardoor de jeugd kennismaakt met een gezonde en duurzame manier van eten. Verder zorgt een Voedselbosje voor een groene speel- en leeromgeving, een betere bodemkwaliteit en wateropvang, meer biodiversiteit en minder
hittestress. Zo dragen we bij aan een gezondere, duurzame toekomst voor Zuid Limburg.”

De Voedselbosjes komen bij scholen en kinderopvangcentra in het LEADER-gebied: heel Zuid-Limburg met uitzondering van de stedelijke kernen in de Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht. Scholen die interesse hebben, kunnen zich aanmelden bij Marjolein Lommen van IVN Natuureducatie via m.lommen@ivn.nl. Subsidie van LEADER Zuid-Limburg Het project komt in aanmerking voor een subsidie van LEADER Zuid-Limburg, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. De Europese Unie, Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten stellen geld beschikbaar voor LEADER projecten. Normaal gesproken nemen gemeenten een deel van de projectkosten voor
hun rekening, maar voor Educatieve Voedselbosjes betaalt Provincie Limburg dit deel.

“Provinciale Staten hebben in maart al ingestemd met het oprichten van de subsidieregeling Groene Schoolpleinen 2022-2023. Aansluitend daarop hebben we nu als provincie gezegd: wij nemen deze gemeentelijke bijdrage graag voor onze rekening. We willen zo veel mogelijk scholen de gelegenheid bieden om mee te doen”, vertelt gedeputeerde Geert Gabriëls. “Groene schoolpleinen vinden we belangrijk. Een groene omgeving met insecten en vogels doet verwonderen. Dat gun ik kinderen tijdens hun
schooltijd. Vandaar dat we als Provincie bijdragen aan dit project. Daarnaast is het eten
van een appel van het boompje nabij school gewoon lekkerder.”

Naast de bijdragen van de EU en de Provincie Limburg wordt het project gefinancierd vanuit IVN Natuureducatie, Jong Leren Eten Limburg, eigen bijdragen van de deelnemende scholen en kinderopvangcentra, en crowdfunding. Bewustzijn begint bij jonge kinderen Voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), wordt een project beoordeeld door de Lokale ActieGroep (LAG).

De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners en groeperingen die het subsidieprogramma uitvoeren en zo helpen om de dromen in een gemeenschap te realiseren. De LAG gaf een positieve beoordeling aan de projectaanvraag voor de Educatieve Voedselbosjes. “Wat wij zo goed vinden aan dit project, is dat hiermee het bewustzijn over gezonde voeding en het milieu begint bij jonge kinderen”, vertelt Hub Meijers, voorzitter van de LAG. “Zo komen zij van kleins af aan in aanraking met onze
ecosystemen en alles wat groeit. Ze raken ermee vertrouwd en vertellen er thuis over,
zodat ouders vanzelf ook aangesloten worden.”

Nieuwe periode in 2023-2027 Dankzij LEADER zijn de afgelopen jaren al 22 projecten in Zuid-Limburg ontstaan. Op 31 december 2022 sluit de aanvraagtermijn voor de huidige programmaperiode. Achter de
schermen wordt al hard gewerkt aan de nieuwe programmaperiode 2023-2027. “We zijn de mogelijkheden aan het verkennen”, vertelt gedeputeerde Lia Roefs. “We hopen dat behalve Zuid-Limburg ook andere gebieden in Limburg de gelegenheid krijgen om mee te doen. Zo kunnen we samen nog meer projecten realiseren. Dat is waar we het voor doen: Limburg mooier maken voor de Limburgers. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt.”

Foto’s IVN Natuureducatie

Geef een reactie