Het ontwerp 
De architecten van TenW zijn aan de slag gegaan met het ontwerp. Het ontwerp is tijdens een informatieavond op 28 september gepresenteerd aan de direct omwonenden en belanghebbenden. In deze presentatie werd ook duidelijk hoe er invulling is gegeven aan de suggesties en wensen van de buurtbewoners tijdens de eerste bijeenkomst.

Het toekomstige gebouw bestaat uit twee verdiepingen en komt grotendeels op dezelfde plek als waar het huidige schoolgebouw staat, waarbij er optimaal gebruik wordt gemaakt van de ruimte. Duurzaamheid staat centraal in het nieuwe gebouw. Zo worden er duurzame houten materialen gebruikt. Ook wordt het optimaal geïsoleerd en voorzien van de modernste installaties. De ambitie voor een energieneutraal gebouw krijgt daarmee steeds meer vorm. Het ontwerpteam gaat nu verder met de technische uitwerking van het ontwerp.

“Met een eigentijds kindcentrum, IKC Droomhof, zorgen we voor een gedegen ondersteuning van gezinnen bij de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Wanneer de jeugd gezond kan opgroeien en in de eigen buurt naar school kan, wordt ook aan de toekomst van de wijk gewerkt. Dat maakt Eygelshoven tot een bestendige vestigingsplaats voor gezinnen,” vertelt wethouder Jo Schlangen.

Ook bestuurder Kiki Huijnen van onderwijsstichting MOVARE vindt de komst van een eigentijds kindcentrum een aanwinst voor de wijk. “Zo kunnen wij de kinderen nog beter voorzien in hun behoeftes en bijdragen aan nieuwe gezonde generaties.”

Tijdelijke huisvesting
Het streven voor de start van de bouw is mei 2023. De leerlingen van de Veldhof en de kinderen van de kinderopvang verhuizen dan tijdelijk naar andere locaties. Om het verkeer zo veel mogelijk te spreiden, worden de groepen verdeeld over twee tijdelijke locaties. Een deel van de leergroepen verhuist, samen met de kinderopvang, naar het gebouw van de voormalige basisschool De Schatkist, zo’n kilometer verderop. De andere leergroepen verhuizen naar noodlokalen op het oefenveld van de voetbalvereniging LHC aan de Anselderlaan.

Tijdens de ontwikkeling van IKC Droomhof wordt zo goed mogelijk gezorgd voor de omgeving. Samen met omwonenden wordt gezocht naar veilige oplossingen voor het verkeer rondom het kindcentrum. De gemeente Kerkrade gaat aan de slag om een verkeersplan op te stellen.

Foto De architecten van TenW