Pro­vin­cie Lim­burg haalt vlag­gen weg langs pro­vin­ci­a­le we­gen

Met het onstuimige najaarsweer in aantocht worden langs alle provinciale wegen protestvlaggen weggehaald. In verband met de verkeersveiligheid op de provinciale wegen, gaat de provincie in de komende tijd over tot het verwijderen van vlaggen aan publieke eigendommen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen worden de vlaggen uit voorzorg verwijderd. Dit gebeurt ook in andere provincies. Maarten van Gaans-Gijbels, gedeputeerde mobiliteit:

Nu de herfst is begonnen en het weer onstuimiger wordt, is de kans dat vlaggen losraken groot. Vlaggen kunnen afscheuren en terecht komen op de voorruit van een auto of in het gezicht van fietsers en motorrijders terecht komen. We willen voorkomen dat de verkeersveiligheid van weggebruikers in het gedrang komt en geen enkel risico lopen. Daarom halen we deze vlaggen langs provinciale wegen nu weg.

Net als elders in het land heeft de provincie de afgelopen tijd de protestvlaggen laten hangen om ruimte te geven aan dit geluid uit de samenleving. Op een aantal plaatsen bevinden zich daarom nu nog vlaggen die vanuit dit oogpunt niet eerder zijn weggehaald. In verband met het toenemende onstuimige weer zullen nu ook deze vlaggen verwijderd worden. Dat geldt ook voor vlaggen en andere objecten die opnieuw geplaatst worden langs Provinciale wegen. Over deze werkzaamheden stemt de Provincie af met de betrokken gemeenten.

De Provincie is als beheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en doorstroming op provinciale wegen. Om de veiligheid en doorstroming op de weg te verzekeren monitoren we dagelijks de Limburgse wegen. Het plaatsen van een voorwerp of object kan alleen met toestemming van Gedeputeerde Staten van Limburg zodat vooraf de verkeersveiligheid is geborgd. Wanneer we tijdens onze monitoring voorwerpen of objecten zien die een verkeersgevaarlijke situatie kunnen veroorzaken worden deze direct verwijderd.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie