Onderzoek naar effecten microchirurgische operatie lymfoedeem na kanker

Maastricht UMC+ start onder leiding van plastisch chirurg dr. Qiu Shao in samenwerking met het Radboudumc en Erasmus MC een groot onderzoek naar een nieuwe veelbelovende techniek om kanker-gerelateerd lymfoedeem operatief te behandelen. Het gaat om een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de zogenoemde LVA-operatie (lymfo-veneuze anastomose). Een subsidie van € 1,6 miljoen van Zorginstituut Nederland en ZonMw maakt het mogelijk om naast de onderzoekskosten ook de volledige kosten van de innovatieve zorg aan patiënten gedurende het onderzoek te financieren.

Lymfoedeem is een veelvoorkomend gevolg van een kankerbehandeling. Door schade aan de lymfeklieren en/of lymfebanen kan lymfevocht zich in een arm of been ophopen. Patiënten met lymfoedeem na kanker ervaren grote belemmeringen van de vocht- en eiwitophoping in armen of benen met pijn, jeuk, huid-defecten en belemmering van de beweging. Vaak dragen patiënten levenslang een drukkous. Patiënten met lymfoedeem hebben naast lichamelijke vaak ook psychische klachten en ervaren minder kwaliteit van leven. De standaardbehandeling in Nederland is een conservatieve behandeling, die in het algemeen gericht is op verlichting van de klachten. Progressie naar een ernstigere vorm van lymfoedeem wordt meestal niet voorkomen. Vaak is de patiënt afhankelijk van levenslange behandeling.

Betere kwaliteit van leven. In sommige gevallen kan lymfoedeem worden behandeld met een LVA-operatie. Deze behandeling is een operatie waarbij de beschadigde lymfebanen worden verbonden met bloedvaten. Dit zorgt ervoor dat het lymfevocht wordt omgeleid. Hierdoor verminderen de klachten, is er minder conservatieve therapie nodig en kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Onderzoek moet nu aantonen dat de behandeling werkt en kosteneffectief is ten opzichte van de huidige standaardbehandeling, zodat de behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Het onderzoek naar de LVA-operatie wordt gesubsidieerd (ter waarde van € 1,6 miljoen) vanuit de Subsidieregeling veelbelovende zorg van het Zorginstituut en ZonMW. Met het geld worden naast de onderzoekskosten ook de zorgkosten gefinancierd. De LVA-operatie wordt immers nog niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Het onderzoek richt zich op patiënten met kanker-gerelateerd lymfoedeem in de arm of het been. Met de Subsidieregeling veelbelovende zorg wordt tijdelijke financiering verstrekt voor behandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Het Zorginstituut gaat de onderzoeksresultaten gebruiken om te beoordelen of deze behandeling bij deze groep patiënten vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Deelnemen aan het onderzoek. De studie gaat in maart 2023 van start voor een periode van zes jaar. Voor de studie worden deelnemers gezocht. Iedere patiënt die na een kankerbehandeling klachten ervaart van lymfoedeem in een arm of been komt hiervoor in aanmerking.

Aanmelden voor het onderzoek kan via: lymfoedeemstudie.plastischechirurgie@mumc.nl

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie