Gemeente Landgraaf en Provincie Limburg ondertekenen “2e Samenwerkingsagenda Versterken centra, kernen en wijken”

Op woensdag 16 november ondertekenden gedeputeerde Lia Roefs van Provincie Limburg en wethouder Bart Smeets van de gemeente Landgraaf de “2e Samenwerkingsagenda Versterken centra, kernen en wijken”. Daarmee is Landgraaf de eerste Limburgse gemeente die voor een tweede ronde gaat.

Wethouder Bart Smeets van de gemeente Landgraaf vindt dit een belangrijke stap: “Bepaalde ontwikkelingen kun je alleen samen met partners realiseren. Met deze aanvullende samenwerkingsagenda stellen we in elk geval twee mooie ontwikkelingen in Landgraaf zeker. Dat is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. We kunnen hiermee ook voorzien in een woonbehoefte die sterk in opmars is.”

 Op 2 november 2020 hebben de gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg de eerste samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) getekend. In de agenda was een aantal projecten opgenomen waaraan de Provincie financieel wil bijdragen. Om de gereserveerde middelen vanuit deze agenda te behouden en uit te breiden voor Landgraaf hebben beide partijen nu een aanvullende agenda getekend voor de projecten Kloosterstraat en Lauradorp.

 Het project Kloosterstraat in de kern Waubach bestaat uit de aankoop en sloop van 2 panden, waarvan 1 voormalig horecapand dat leeg staat en sterk verwaarloosd is. Op deze locatie worden 10 appartementen, bestemd voor senioren in de middeldure koopsector en 1 goedkope koopstudio, gerealiseerd. Met deze herbestemming onttrekt de gemeente 500 m2 retail, één (bovenwoning) en één grondgebonden woning. De plannen hiervoor zijn nog in ontwikkeling.

 Het project Lauradorp beoogt dat in de periode 2023 tot en met 2028, 50 particuliere mijnwerkerswoningen (gemiddeld 10 woningen per jaar) door marktpartijen worden aangekocht, gerenoveerd en energetisch verbeterd tot energielabel B en daarna weer op de particuliere markt worden verkocht. Woningen die niet op de particuliere woningmarkt worden verkocht worden overgenomen door een woningcorporatie die dus als een soort vangnet functioneert. De woningcorporatie kan in die situatie een gemaximeerde subsidie ontvangen om de onrendabele top van de aankoop af te dekken.

Ook gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw) van de Provincie Limburg is blij met de ondertekening: “Met het sluiten van een 2de Samenwerkingsagenda in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra krijgen project Kloosterstraat en Lauradorp de mogelijkheid om alsnog gerealiseerd te worden. Hiermee kunnen we onze ambitie om ‘de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep’ te realiseren opnieuw in Landgraaf tot uiting laten komen”.

Binnen het kader Kwaliteit Limburgse Centra is een budget van € 25 miljoen beschikbaar voor investeringen in de leefbaarheid in kleine kernen, wijken, buurten en dorpen. Het accent van de Landgraafse projecten ligt bij het thema ‘wonen’.

Met de bijdrage van maximaal € 540.000,- van de Provincie wil de gemeente Landgraaf de projecten Kloosterstraat en Lauradorp realiseren. De gemeente zorgt zelf ook voor een bijdrage van € 545.000,-. Samen beogen ze daarmee een inzet van externe (markt)partijen te genereren van ongeveer € 17 miljoen.

Foto Gemeente Landgraaf

 

Geef een reactie