Hoofdmenu

Heerlen koopt stadskantoor Maankwartier

De gemeente Heerlen is 11 november jl. eigenaar geworden van het Stadskantoor Maankwartier. Inschrijving in het Kadaster heeft eveneens op die dag plaatsgevonden. In 2021 verklaarde het Hof, nadat eerdere vorderingen door de Rechtbank Limburg waren afgewezen, de in 2014 gesloten koopovereenkomst tussen de gemeente Heerlen met Maankwartier Heerlen BV voor het Stadskantoor Maankwartier ‘nietig’, wat betekent dat de koopovereenkomst nooit heeft bestaan.

Naast een afwikkeling van de nietig verklaring hebben de gemeente Heerlen en Maankwartier Heerlen BV ook overeenstemming bereikt over de koop van het Stadskantoor Maankwartier door de gemeente. Dat heeft geleid tot het resultaat dat met gesloten beurzen de gemeente op 11 november jl. alsnog eigenaar is geworden.

Weg naar een oplossing. Toen het Hof vorig jaar de desbetreffende koopovereenkomst uit 2014 ‘nietig verklaarde’ ging de gemeente Heerlen uit respect voor dat oordeel niet in cassatie. Daarnaast bood het oordeel van het Hof een pragmatische weg naar een oplossing in een langdurig conflict. Het bewandelen van dit pad naar een oplossing had voor de partijen dan ook de voorkeur boven een jarenlang voortdurend en kostbaar juridisch debat.

Beide partijen zijn verheugd dat er een oplossing ligt voor voorgenoemde kwestie. Door gezamenlijk door één deur te blijven gaan is de oplossing tot stand gebracht, in gesprek blijven werd door beide partijen in dezen dan ook als de enige houding gezien die tot de oplossing heeft geleid zoals die nu voorligt.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno