Lichtpuntjes tocht

 

 

 

Zoals bekend heeft in 2021 door de toen nog heersende Coronapandemie geen Wereldlichtjesdag plaats gevonden. Gelukkig kan het nu weer en wel op de tweede zondag van december en steken mensen over de hele wereld om 19 uur een kaars aan Door de tijdzones gaat er een golf van lichtjes over de wereld.. Dit jaar 2022 is het, dus ook in Heerlerheide, komende zondag 11 december aanstaande. Uiteraard is de Algemene Begraafplaats aan de Kampstraat in Heerlerheide de locatie waar deze herdenking zal plaats vinden. De herdenking begint om 18.00 uur en eindigt rond 19.15 uur De begraafplaats is daartoe vanaf 17.45 uur toegankelijk (enkel via de hoofdingang Kampstraat).

 

Het is de bedoeling dat wereldwijd op deze dag om 19.00 uur kaarsen worden aangestoken voor overleden kinderen. Het organisatiecomité, bijgestaan door hun vrijwilligers, willen hun bijdrage leveren aan deze ketting van licht die dan rondom de wereld wordt gelegd door samen te komen op de begraafplaats. Het verliezen van een kind is niet aan leeftijd en tijd gebonden. Daarom is iedereen van harte welkom. Ieder monument van alle overledenen die op deze begraafplaats rusten zal daarom verlicht worden. Bovendien staat het vrij om zelf ook kaarsen mee te nemen.

 

De bijeenkomst zal geopend worden middels een woord van welkom door Anton Kleintjens. Hij zal de aanwezigen ook door het programma leiden. Het openingsgedicht zal verzorgd worden door Ellen van der Ven-Gielkens. Harmonie St Gerardus van Heksenberg draagt zorg voor de muzikale omlijsting.

 

Rond 18.40 uur ontvangen de aanwezigen een lampion met led licht om vervolgens, onder begeleiding van Harmonie St. Gerardus, gezamenlijk een korte rondgang over het kerkhof maken. Na het muzikale sluitstuk zal er 1 minuut stilte in acht worden genomen.  Met het ontsteken van de fakkels komt aansluitend een einde aan de herdenkingsbijeenkomst. Overigens zullen, evenals voorgaande jaren, vrijwilligers zorgen voor koffie en warme chocomel.

 

Voor verdere info verwijst het organisatiecomité naar hun website: www.wereldlichtjesdagheerlen.nl

 

( Let op: De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele materiële schade )

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie