Stichting Wijkraad Heksenberg-Pronsebroek organiseerde, i.s.m. gemeente Heerlen, een geslaagde informatieavond

Heksenberg

Onlangs vond er in Gemeenschapshuis Heksenberg een geslaagde informatieavond plaats. Genoemde avond was een organisatie van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek in samenwerking met Buurtgericht Werken Gemeente Heerlen. Gezien de aard van deze bijeenkomst mocht zeker gesproken worden dat een dergelijke avond zeker voor herhaling vatbaar zou zijn. Deze mening was ook toegedaan door de aanwezigheid van een ruim aantal aanwezigen. Namens Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek liet bestuurder/penningmeester Frederik van Berkum dan ook weten dat het een goed gevuld en gevarieerd programma aanbod was. De sprekersaftrap was voorbehouden voor de vervangend wijkagent. Hij  drukte op het hart het belang van alertheid en betoogde dat het bij inbraakpreventie een wisselwerking was van bewoners en de politie. Samen zijn we sterk.

Dit werd door “Evert de inbreker” met zijn verhaal in woord en beeld versterkt en verduidelijkt. Helemaal uit Groningen gekomen, dus zonder enige voorkennis van bekende situaties, liet hij de aanwezigen, aan de hand van foto’s die hij in de loop van de middag had gemaakt, zien waar de zwakke schakels zijn in de wijk Heksenberg. Maar eerst sprak hij over zijn verleden als behoeftige druggebruiker die gewoon nood aan geld had. Dientengevolge maakte hem dat tot een gelegenheidsdief. Evert: “dan is het gewoon pakken wat je pakken kunt. Dus alert zijn en waarnemen wat er in je buurt gebeurd”.

Na dit indrukwekkende verhaal kregen de aanwezigen een update over het project Heerlen-Noord. Een nulpunt meting en wat het spoorboekje is voor de komende 25 jaar om Heerlen aan de andere kant van het spoor uit het slop getrokken te krijgen. Mooi plan, veel ambitie en enthousiasme waar je trots op kunt zijn. Vervolgens kwam de verloskundige praktijk Lotus, die hun werkzaamheden hebben in het voormalige ontmoetingscentrum ’t Gringeltje Hei Grindelweg en uitgenodigd door Stichting Wijkraad, hun activiteiten nader vertellen. Zij willen dan ook echt deel uitmaken van de wijk/buurt. Lotus is dan ook meer dan alleen een verloskundige praktijk. Zij willen dan ook alle facetten die bij de zwangerschap komen kijken aandacht geven. Een hartverwarmend betoog voor de helpende handen bij het ontstaan van het nieuwe leven. Kortom, een rijk gevulde en informatieve avond voor en in de buurt waar men zich gezellig kon ontmoeten en bijpraten.

Foto: Stichting Wijkraad

 

Geef een reactie