Nieuwe prinscarnaval Dennis van Oijen Heerlerheide/Groeët Ghen Heij) op “journalistieke wijze” voorgesteld en geproclameerd

Er zijn maar weinig carnavalsverenigingen in ons Limburgse land die op Nieuwjaarsdag de tijd nemen om hun nieuwe prinscarnaval uit te roepen, installeren en proclameren. Nieuwjaarsdag is immers al “eeuwenlang” een dag om door te brengen met familie en vrienden om dan iedereen de beste wensen en gezondheid over te brengen. Op zich een normale gebeurtenis ware het niet als Nieuwjaardag op een zondag valt. Voor carnavalsvereniging De Bokkeriejesj van Heerlerheide-( Groeët Ghen Heij) is dit dan helemaal geen probleem. Van oudsher roepen zij traditiegetrouw op genoemde 1e zondag van het jaar hun hoog lustigheid uit. Alleen valt niet ieder jaar Nieuwjaarsdag op de 1e zondag in het nieuwe jaar. Mede ook door evt. een schrikkeljaar vindt dit eens in het zesde en/of zevende jaar plaats. Dit jaar 2023 was Nieuwjaarsdag inderdaad op een zondag.

Dus voor de C.V. De Bokkeriejes, na de verplichte coronapauze, voorafgaande aan zondag 1 januari 2023 weer volop de voorbereidingen ter hand te nemen. Gezien de jarenlange ervaring voor hen eigenlijk een fluitje van een cent om wederom de prinsenproclamatie tot een groot succes te maken. Ook was het voor hen een “voordeel” dat zij niet op zoek moesten gaan om een geschikte persoon te vinden om deze te “strikken” voor de erefunctie van (optocht)-prinscarnaval. Door de coronapandemie werd in het seizoen 2021-2022 immers geen prins uitgeroepen. Gelukkig voor de Bokkeriejesj  hadden zij toen al de juiste kandidaat in hun “portefeuille” zitten, welke kandidaat ook voor dit nieuwe seizoen 2023 beschikbaar was, hoe moeilijk het in dit onderhavige geval voor de kandidaat was om een jaar lang de mond te houden. Maar, naar nu blijkt, lukte dit gelukkig wonderwel, en kon de identiteit voor alle onderdanen een goed bewaard geheim blijven.

Dus werd zondag 1 januari jl. met de nodige spanning afgewacht wie wel de nieuwe heerser zou worden. Zoals al jaren traditie weten de Bokkeriejesj steeds op geweldige wijze een act te bedenken voor de wijze waarop zij hun nieuwe prinscarnaval gaan presenteren, zonder hierbij de geheimhouding te schenden. Toch wilde ze voor deze 2023 uitroeping een bijzondere act aan verbinden welke op “journalistieke wijze” geschoold was. Zij vonden hiertoe als ludieke actie de inspiratie van het plaatselijk verschijnende blad Heerlerheide Boulevard, welke “omgedoopt” werd tot Heerlerheide breuzeleer Ook was er een gefingeerde redactieteam gevormd onder de leiding van de eveneens gefingeerde Calli breuzeleer. (Zoals bekend is de eigenlijke Callie Steijaert ook verbonden aan deze ParkstadActueel). Genoemd redactieteam had als opdracht om in de gezellige en drukke ambiance van narrentempel het Corneliushuis op zoek te gaan naar de juiste kandidaat die uitverkoren was om de prins van Heerlerheide te worden. 

Voor deze zoektocht kwamen een drietal kandidaten in aanmerking en wel Dennis, Rick en Rowen. Na diverse ondervragingen door het vakkundige gefingeerde redactieteam kwam de juiste kandidatennaam in de openbaarheid en bleek dat Dennis van Oyen de uitverkoren persoon was die tot Aswoensdag voorop gaat en de scepter zal mogen zwaaien. Kort na zijn bekendmaking verscheen hij onder groot gejuich en de nodige alaafs in vol ornaat in het originele prinsenpak op het podium om aansluitend te worden geïnstalleerd en geproclameerd als prins Dennis de eerste. “Woë ich altied van dreume kin, is inne keer Prins te zien. Prins va het Bokkeriejesjland mit der scepter in mien hand.”, geschreven door vader René  werd dus vervuld op de eerste januari 2023.

Komende vrijdag 6 januari (Driekoningen) zal prins Dennis 1e, zijn adjudanten en De Bokkeriejes vanaf 19.11 uur receptie houden in narrentempel Corneliushuis.

Proclamatiefoto’s: Callie Steijaert

Geef een reactie