Hoofdmenu

Limburgse opa’s en oma’s op de barricades.

In Limburg komen sinds kort Grootouders voor het Klimaat bij elkaar om ook in Limburg te werken aan een duurzame, leefbare toekomst voor hun (klein)kinderen.

De huidige generatie grootouders heeft geleefd in de tijdsperiode waarin 80-90 %  van de totale menselijke uitstoot van broeikasgassen heeft plaatsgevonden.  En we spreken dan met name over de grootouders in de westerse wereld: wíj dus. Dat geeft ons als grootouders een bijzondere verantwoordelijkheid, zeker nu ook wij weten dat die uitstoot tot grote wereldwijde problemen leidt.

In 2015 ontstond tijdens de mars van Urgenda naar Parijs bij een aantal deelnemende grootouders het idee om een nieuwe organisatie op te richten: Grootouders voor het Klimaat.  Aanvankelijk onder auspiciën van Urgenda en sinds kort een zelfstandige stichting. Deze Grootouders zijn zeer bezorgd over klimaatverandering, biodiversiteitverlies en aanverwante crises en de gevolgen daarvan voor hun kinderen, kleinkinderen en volgende generaties hier en elders op de wereld. Ze voelen zich medeverantwoordelijk en willen daarom eraan meewerken om deze problemen op de agenda van politiek, media0 en burgers te zetten. Op allerlei manieren wordt door Grootouders eraan gewerkt om bewustwording en actie te bevorderen. 

Zo overleggen leden regelmatig met kamerleden tijdens de zg. pleinbijeenkomsten bij de Tweede Kamer in Den Haag. Er wordt voorgelezen op scholen, gedemonstreerd, ingesproken bij gemeenteraden en provincies en er worden lezingen en webinars georganiseerd. 

Tot voor kort waren de activiteiten in Limburg beperkt tot  de aanwezigheid van slechts enkele Grootouders bij demonstraties en protesten. Dát kan zo niet langer. Zeker bij een vergrijzende bevolking moeten er toch meer grootouders zijn die zich zorgen maken over de grote problemen van deze tijd.  

Daarom heeft een kleine groep Grootouders in Limburg een stuurgroep opgericht onder de naam Grootouders voor het Klimaat Limburg.  Zaterdag 21 januari was er een eerste bijeenkomst en werd begonnen met het smeden van plannen om ook in Limburg de Grootouders op de kaart te zetten en grotere aantallen opa’s en oma’s te mobiliseren bij demonstraties, acties en andere activiteiten.

Als er Limburgse grootouders zijn die zich door het bovenstaande aangesproken voelen en al langer overwegen om actief te worden inzake klimaat en milieu, dan kunnen ze zich aansluiten via de landelijke website https://grootoudersvoorhetklimaat.nl (gratis) en dan via het blad “Lokale Grootoudergroepen” het contactformulier invullen om zich aan te sluiten  bij de Limburg-groep. En de term grootouders is symbolisch: iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst, is welkom

Geef uw kleinkind het mooiste cadeau: een veilige en schone toekomst !

Bron: https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/