Hoofdmenu

Voor de laatste keer zaten de kerkbezoekers in de banken van de koude Anthonius van Paduakerk in Bleijerheide

Zondagochtend om 10.00 uur verzorgde deken Nevelstein de laatste mis in de Anthonius van Paduakerk, die na 93 jaar voorgoed gesloten wordt.
Doordat pastoor Andreas Caldelas een beroerte heeft gekregen en arbeidsongeschikt werd verklaard kwam de sluiting van de kerk in een stroomversnelling. De zeer geliefde en mensenmens pastoor Jos L’Ortye was de beste pastoor ooit. Na zijn vertrek werd het aantal kergangers aanzienlijk minder.
De kerkdienst werd slechts door nog maar trouwe kerkbezoekers bezocht. Pastoor Caldelas heeft alle moeite gedaan om de opkomst van het aantal kerkbezoekers naar een hoger level te krijgen, maar dat was tevergeefs. Het zangkoor was reeds eerder opgeheven en misdienaars had de kerk ook niet meer. Het was voor de circa 100 kerkbezoekers een droevige dag.
Met weemoed verlieten de kerkbezoekers de kerk, waar ze lief en leed hebben gedeeld. Een verdrietige hoogbejaarde man liet mij weten, dat hij hier was getrouwd, zijn zes kinderen zijn er gedoopt en de uitvaartdienst van zijn echtgenote werd in de Anthonius van Paduakerk gehouden.
Vanaf nu is de kerk aan de eredienst onttrokken. De kerk is sinds 2001 een rijksmonument. De voorkeur gaat uit naar een maatschappelijke en kleine kerkelijke functie.
Foto’s: Peter Trompetter Fotografie