Kasteel Limbricht ” vergroent ” in stevig tempo, met hulp van Provincie Limburg. Eerste bouwfase ( 250 K ) gestart..

Het 400 jaar oude ensemble zo duurzaam als mogelijk maken, dat is de nieuwe uitdaging van horeca ondernemer Igor Stel. En die uitdaging gaat het team van Landgoed Kasteel Limbricht aan. En hoe ! Samen met de stichting Kasteel Limbricht ( pandeigenaar ) en de Provincie Limburg is men onlangs gestart met een inhaalslag op het gebied van duurzaamheid. De aanleiding ? De enorm gestegen energieprijzen.
Toevallige ontmoeting
Stel werd zoals zovelen afgelopen September geconfronteerd met bizar stijgende energieprijzen en besloot toen hij per toeval gedeputeerde Maarten van Gaans op het kasteel tegenkwam direct te handelen. Een afspraak n.a.v. de toevallige ontmoeting was snel gepland en het toeval wilde dat de Provincie zojuist een ( beperkt ) noodfonds had opgericht om erfgoed te verduurzamen.ย  Samen met de stichting Kasteel Limbricht is er binnen no time samen met enkele experts een plan gemaakt en ieder draagt zijn steentje bij. Voorzitter van de stichting Marcel Jungbauer voelde direct de urgentie en het bestuur besloot in een speciaal ingelaste noodvergadering eveneens tot een stevige bijdrage. De exploitant draagt 100.000 euro bij, provincie eveneens 100.000 euro en de stichting 50.000 euro. Het betreft hier de eerste fase. De toekomstige fases zullen in de loop van dit jaar gedefinieerd worden.
Een groene toekomst
En dat is nog maar het begin. De opmaat naar een voortdurende verduurzaming van het historische ensemble. De eerste stappen zijn inmiddels gemaakt. U kunt dan denken aan het zoneren van ruimtes ( met luchtsluizen ) het aanschaffen van een tiental warmtepompen en de aanvang van het isoleren van een aantal van de daken. De werkzaamheden worden gedeeltelijk met het eigen team van Landgoed Kasteel Limbricht uitgevoerd om zo effectief mogelijk met de kosten om te gaan. Deze werkzaamheden zijn pas het begin en worden beschouwd als de katalysator van het grote masterplan dat in het teken staat van duurzaamheid, vergroening en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Buiten wordt het nieuwe binnen
Onderdeel van dit plan is ook de ontwikkeling van een landschapspark aan de overkant van het Kasteel waar men in de toekomst energie neutraal kan rouwen, trouwen en vergaderen in de buitenlucht. Op dit bijna 5 hectare grote terrein komen niet alleen bijna 25.000 planten, hagen, heesters en bomen maar onderzoekt de ondernemer ook de mogelijkheid om met zonnepanelen energie op te wekken en terug te leveren aan het Kasteel.
Werkbezoek
7 Maart jongstleden ontving Igor Stel gedeputeerde van Gaans en zijn collega, budgethouder Geert Gabriels. Beide gedeputeerden werden tijdens dit informele werkbezoek meegenomen langs de diverse bouw en installatie werkzaamheden en toonden zich verheugd over het tempo en de pragmatische oplossingen die nu al aantoonbaar leiden tot een fikse energiebesparing.
Uitdagingย 
Het gezamenlijk directe schakelen met zowel de stichting alsook de Provincie en de steun van beiden leidde er toe dat er een enorme energie is ontstaan. Het besef dat verduurzaming onontkoombaar is en we nog een enorme uitdaging hebben is des te meer doorgedrongen en leidt wellicht tot een nieuwe ambitie. Een energie neutrale exploitatie vorm is het nieuwe doel waarvan we hopen dit in 2033 te bereiken.
Foto en Tekst:ย Landgoed Kasteel Limbricht