Hoofdmenu

Actualisatie uitvoeringsprogramma Studentenstad

Gemeente, UM, Zuyd en Vista zetten zich samen in voor verbinding tussen student en stad

We hebben het uitvoeringsprogramma Studentenstad voor 2023-2026 vernieuwd. Op basis van de evaluatie Studentenstad 2019-2022 en naar aanleiding van het coalitieakkoord ‘Maastricht, stad van verbondenheid’. Het programma is een actualisatie die een vervolg vormt op de afgelopen jaren met als voornaamste uitgangspunt: we willen de
verbinding tussen student en stad op diverse fronten versterken. Om MBO studenten te betrekken is bij het nieuwe programma het Vista College aangehaakt.

Wethouder Johan Pas: “Ik vind het belangrijk dat we met dit programma verder werken aan verbondenheid tussen de studenten onderling en met de stad, de ambitie ligt hoog en door een goede samenwerking kunnen we hier de komende jaren invulling aan geven. “

 De nieuwe ambitie

We willen Maastricht als studentenstad verder ontwikkelen tot een toegankelijke, inclusieve stad. De onderwijsinstellingen dragen bij aan de maatschappelijke opgaven. Samen hebben we drie actielijnen vastgesteld.

1. Verbondenheid en inclusiviteit:

We bouwen de verbinding tussen de verschillende onderwijsinstellingen op MBO-, HBO- en WO-niveau uit en we werken verder aan de verbinding met de stad. Door een gezamenlijke introductieweek voor alle studenten, samen met de organisatie van de INKOM. En we werken verder aan de verbinding met de stad. We onderzoeken samen met de onderwijsinstellingen de mogelijkheden voor ‘praktische’ integratie in Maastricht. Denk aan taalcursussen, gecombineerd met informatie over lokale gewoontes en gebruiken en kennis ook van de Maastrichtse cultuur.

2. Economie en arbeidsmarkt:

We gaan na hoe we de bestaande informatievoorziening aan studenten uit kunnen breiden. Wat komt er allemaal bij kijken wanneer je als internationale, recent afgestudeerde student, in de stad of regio wilt blijven wonen en werken? Hiervoor werken we samen met de vele experts die we in onze grensregio hebben: het Expat Centre Maastricht Region, Grens Info Punt, SGA en het Team Ondernemen.

3. Maatschappelijke bijdrage:

We bouwen voort op de successen van de afgelopen jaren. Zo continueren we het project Match van de UM waarbij studenten als ze dat willen ‘gekoppeld’ worden aan organisaties in Maastricht. Bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk via MatchConnect, of met scholieren die hulp nodig hebben bij hun huiswerk via Match For Brighter Futures. En Zuyd Hogeschool heeft een aanvraag ingediend voor continuering van de De City Deal waarbij studenten werken aan leefbaarheidsprojecten in wijken.

Financiën & Uitvoering

Vanaf 2023 werken we met de Subsidieregeling Studentenstad. Kennisinstellingen in de stad kunnen subsidie aanvragen voor diverse activiteiten in het uitvoeringsprogramma Studentenstad 2023-2026. Aanvragen kan gedurende het hele jaar. Voor het programma is € 225.000 beschikbaar, waarvan het merendeel gereserveerd is voor activiteiten.

Foto en Tekst: Gemeente Maastricht(Volgend nieuwsbericht) »