Gezellig verlopen huldiging tijdens feestavond RKSV Groene Ster

Zoals in 2022, als vooraankondiging, reeds op diverse mediakanalen gepubliceerd is, zijn onlangs (zaterdag 4 maart jl.) tijdens een feestavond in de kantine van RKSV Groene Ster een groot aantal jubilarissen, die respectievelijk 25, 40, 50, 60 en 75 jaar onafgebroken lid zijn van RKSV Groene Ster, op gezellige wijze gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap. Genoemde huldiging werd, gezien het groot aantal jubilarissen, in twee blokken doorgevoerd. Tijdens deze geslaagde feestavond werd iedereen in de gelegenheid gesteld om de betrokken jubilarissen te feliciteren. Van deze gelegenheid werd dan ook door velen gebruik gemaakt, zowel leden evenals andere belangstellenden.

Om dit gebeuren ook een apart muzikaal tintje te geven droeg de bekende DJ Paul Heuts zorg voor een opperbeste stemming als een verdiende dankjewel voor de jubilarissen. Bovendien werd er ook nog gezongen. Op verzoek van jubilaris Louis Cordewener (60 jaar lid), zong erevoorzitter John Vrolings, zelf ook jubilaris met zijn 50 jarig lidmaatschap het legendarische Groene Ster clublied: Groentjes, Groentjes zet hem vanavond op….

De jubilarissen jawel hoor, de 91 jarige Ben Jacobs 75 jaar lid (toegevoegd: In de middaguren brachten het bestuur en de zonen Ron en Hans Jacobs van de oudste jubilaris een bezoek aan de 91-jarige Ben Jacobs die gehuldigd werd). Verdere jubilarissen waren: Louis Cordewener 60 jaar lid, Theo Wiertz, John Vrolings, Kleis Adema, Andre Wijnen, Maurice Hoofs, Conny Cools, Peter Rutten en Jos Op ’t Eijnde 50 jaar lid, Dre Rijnders, Karel Pelzer, Jos Holka, Danny Osinga, Ad Beckers en Arno Nolten 40 jaar lid, Ben Wijkel, Paul Hazen, Peter Haenen, Sjef Odekerken, Jo Boosten, Kevin van de Berg, Jago Visker, May Vondenhof, Hans Jacobs, Paul-Antoine Kroes, Roger Hanssen. Jessica Vondenhoff en Rob Rijnders 25 jaar lid.


Voorzitter Jos Op ’t Eijnde, zelf ook jubilaris met zijn 50-jarig lidmaatschap, blikt tevreden terug op deze jubilarissenavond. “Het is fantastisch om zo’n grote groep trouwe leden, die 25, 40, 50, 60 en 75 jaar lid zijn, en die allen veel respect verdienen vanwege hun langdurige verbondenheid aan onze vereniging te mogen huldigen. Juist in deze tijd, waarin een langdurig lidmaatschap van een vereniging al lang geen vanzelfsprekendheid meer is, mogen wij als vereniging hier trots op zijn. Zeker ook omdat vele jubilarissen ook nog steeds actief zijn als vrijwilliger binnen onze vereniging. Dank aan alle jubilarissen.”     

Foto’s huldiging jubilarissen: Tom de Cock

Aanvullend nieuws over een prachtige benoeming van jeugdlid Kay Schepers 

Groene Ster is als vereniging verheugd om te melden dat jeugdlid Kay Schepers (JO12-2) is benoemd tot jeugdambassadeur van FC Robinstijn. Oprichter Pieter van Bussel benoemde Kay tot jeugdambassadeur van FC Robinstijn. Hij kreeg een certificaat en een eigen FC Robinstijn shirt net als alle andere ambassadeurs. Dat is natuurlijk iets waarop Kay en Groene Ster als vereniging erg trots op mogen zijn..