Aanplant Educatief Voedselbosje bij basisschool in Heerlen

De Heerlense basisschool Gerardus Majella heeft een primeur. Bij deze school wordt op vrijdag 24 maart het eerste Educatieve Voedselbosje in het kader van LEADER Zuid-Limburg aangeplant. Op een oppervlakte van 30 m2 komen 30 soorten planten, struiken en bomen waarvan een deel of alles eetbaar is. Aan de hand van educatiemateriaal gaan de schoolkinderen zelf het voedsel planten, verzorgen, oogsten, bereiden en opeten.

De initiatiefnemers IVN Natuureducatie, CNME en Stichting De Rollen gaan in totaal 30 Educatieve Voedselbosjes aanleggen bij Zuid-Limburgse basisscholen en kinderopvanglocaties. Ze doen dit samen met Jong Leren Eten en met de kinderen, ouders en leerkrachten van de deelnemende locaties.

Het programma van vrijdagochtend 24 maart:

  • 8.45 uur Introductieles
  • 9.45 – 10.15 uur Buitenactiviteiten

Gezondere, duurzame toekomst

Door de voedselproductie te brengen daar waar kinderen zijn, ervaren ze zelf hoe eten groeit en bloeit. Bovendien leveren Voedselbosjes alleen plantaardig voedsel, waardoor de jeugd kennismaakt met een gezonde en duurzame manier van eten. Verder zorgt een Voedselbosje voor een groene speel- en leeromgeving, een betere bodemkwaliteit en wateropvang, meer biodiversiteit en minder hittestress. Zo dragen ze bij aan een gezondere, duurzame toekomst voor Zuid-Limburg.

LEADER Zuid-Limburg

Het project ‘Educatieve Voedselbosjes’ komt in aanmerking voor een subsidie van LEADER Zuid-Limburg. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen van het platteland. De Europese Unie, Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten stellen geld beschikbaar voor LEADER Zuid-Limburg. Normaal gesproken nemen gemeenten een deel van de projectkosten voor hun rekening, maar voor het project Educatieve Voedselbosjes betaalt Provincie Limburg dit deel.

Daarnaast wordt het project gefinancierd vanuit IVN Natuureducatie, Jong Leren Eten Limburg, eigen bijdragen van de deelnemende scholen en kinderopvangcentra, en crowdfunding.

Limburg telt al zes pilot-Voedselbosjes. De initiatiefnemers willen er in 2023 en 2024 nog 30 aanplanten bij scholen en kinderopvangcentra. Het gaat om locaties in het LEADER-gebied: heel Zuid-Limburg, behalve de stedelijke kernen in de Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht. Op www.ivn.nl/voedselbosjes vindt men meer informatie en kunnen geïnteresseerde scholen en kinderopvanglocaties zich aanmelden.

Nieuwe LEADER-periode 2023-2027
In Zuid-Limburg zijn de afgelopen jaren 27 projecten ontstaan die het platteland verbeteren en die subsidie krijgen van LEADER Zuid-Limburg. De vorige programmaperiode is afgelopen in december. In januari is de nieuwe LEADER-periode 2023-2027 gestart. Regio’s kunnen zich aanmelden om LEADER-regio te worden. De regio Zuid-Limburg wil graag opnieuw een LEADER-gebied worden. Ook Weerterland wil een LEADER-regio worden. Beide regio’s schrijven nu eerst een eigen Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS). Hierin staan de kaders van de LEADER-aanpak. De LOS’en moeten voor 1 april worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Voor de periode 2023-2027 komt minimaal € 4,6 miljoen subsidie beschikbaar voor Limburg. Dit bestaat uit 80% EU-middelen en 20% verplichte cofinanciering door de lokale overheden. Met private bijdragen zal het programma naar schatting € 10 miljoen aan projectinvesteringen genereren.