Gemeente Landgraaf verlengt samenscholingsverbod jongeren

De gemeente Landgraaf gaat het samenscholingsverbod voor drie gebieden met een half jaar verlengen. Het verbod geldt sinds oktober 2022. Het gaat om de gebieden rondom het centrum van Schaesberg, Achter de Haesen en het centrum van Waubach. De verlenging gaat in op 30 maart en geldt tot en met 30 september 2023. In de genoemde gebieden mogen overlastgevende jongeren tot 23 jaar niet bij elkaar komen in groepen van drie of meer personen. Met de verlenging van de bestaande maatregel wil Landgraaf de jeugdoverlast voor een langere periode aanpakken.

De gemeente Landgraaf heeft al langer te maken met ernstige overlast van jeugdigen. Binnen de aanpak jeugdoverlast zijn al veel maatregelen getroffen, onder meer cameratoezicht in het centrum van Schaesberg, extra controles door boa’s en politie en de inzet van straatcoaches en jongerenwerkers.

Het afgelopen half jaar heeft laten zien dat deze totaalaanpak van overlast werkt. Ook het bestaande samenscholingsverbod toont aan dat dit een effectief middel is.

Ondanks het feit dat jeugdoverlast in Landgraaf dankzij de getroffen maatregelen op dit moment nadrukkelijk minder aanwezig is dan vóór invoering van de maatregelen, vinden de gemeente Landgraaf, het Openbaar Ministerie en politie het nog te vroeg om het bestaande samenscholingsverbod op te heffen. Ervaringen uit het verleden laten namelijk zien dat jeugdoverlast juist toeneemt in de periode van maart tot september. Dit is het gevolg van langere avonden, beter weer, vakantieperiode(s) en een groter aantal evenementen in de openbare ruimte. Vanuit deze optiek is gekozen voor verlenging van het samenscholingsverbod binnen de drie genoemde gebieden.

Strenge juridische voorwaarden

Burgemeester Richard de Boer: ‘Bij het verlengen van deze maatregel zijn we uiteraard niet over één nacht ijs gegaan. Zware maatregelen om overlast op straat te voorkomen, kennen strenge(re) juridische voorwaarden. Dat geldt voor dit samenscholingsverbod, maar bijvoorbeeld ook voor cameratoezicht. Dat betekent dat zulke maatregelen altijd een tijdelijk karakter hebben. Omdat er steeds sprake moet zijn van een juridische noodzakelijkheid is het niet mogelijk om deze maatregelen blijvend en onbeperkt in tijd te kunnen hanteren.’

De burgemeester benadrukt dat met minder ingrijpende en/of preventieve maatregelen het gewenste doel op dit moment nog niet bereikt kan worden. ‘De vrees voor verdere verstoring van de openbare orde bestaat nog steeds. Dat maakt het noodzakelijk dat we in overleg met politie en het Openbaar Ministerie (OM) de afweging hebben gemaakt om het samenscholingsverbod met een half jaar te verlengen.’

Structurele verblijfsontzegging

Tekst en foto: Gemeente Landgraaf