Gemeente Maastricht wil aansluiten bij Volwassenfonds Sport en Cultuur

De gemeente Maastricht wil per 1 januari 2024 aansluiten bij het Volwassenfonds voor Sport en Cultuur. Dit is een landelijk fonds dat zich inzet om sport en cultuur toegankelijk te maken voor 18 plussers die daar zelf geen geld voor hebben. Inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstand kunnen daarmee deelnemen aan sport- en culturele activiteiten.

Het is erg belangrijk dat inwoners die leven rond het bestaansminimum kunnen deelnemen aan sociaal en culturele activiteiten. Dat bevordert de gelijke kansen en vermindert de tweedeling in de maatschappij. Ik hoop dat veel inwoners die er recht op hebben gebruik gaan maken van het volwassenfonds, aldus wethouder Alex Meij.

Inwoners kunnen een aanvraag indienen via een tussenpersoon. Dit kan een medewerker van de gemeente zijn, een welzijnswerker of een bewindvoerder. Als de aanvraag akkoord is wordt de contributie rechtstreeks overgemaakt aan de sport- of cultuurvereniging. De maximale bijdrage per kalenderjaar bedraagt voor sport €225,- en voor cultuur of muziek €425,- per persoon. De bedragen zijn in eerste instantie bedoeld voor contributie. Als er daarna nog geld overblijft kan dat ingezet worden voor de aanschaf van kleding of materialen.

Deze regeling komt in de plaats van de zogenaamde declaratieregeling1. Deze regeling die ook bedoeld is voor kunst, cultuur en sport vergoedt per jaar maximaal €100,- voor de aanvrager en €50,- voor ieder gezinslid. Bewoners hoeven geen bewijsstukken in te leveren of die kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De gemeente heeft dus geen enkel zicht of de vergoeding bijdraagt aan participatie op sociaal en cultureel vlak. Bovendien is dit huidige bedrag dat inwoners krijgen ook onvoldoende om de kosten te dekken.

De bedoeling is om het vrijvallende budget van de declaratieregeling van €509.450 in te zetten voor het volwassenfonds per 1 januari 2024. In 2023 verandert er nog niets. Inwoners kunnen het hele jaar nog de declarieregeling1 aanvragen.

De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren. Dinsdag 6 juni wordt het voorstel besproken in de Domeinvergadering Sociaal, waarna op 27 juni besluitvorming plaatsvindt.

Na positieve besluitvorming door de raad wordt er een mix aan communicatiemiddelen ingezet om inwoners te informeren over het volwassenfonds. Ook ontvangen alle inwoners die gebruik maken van de declaratieregeling een brief, waarin zij worden geïnformeerd over de mogelijkheden van het volwassenfonds en het vervallen van de declaratieregeling1.

Foto en Tekst: Gemeente Maastricht