Geelen Counterflow is partner geworden van voedselbos Leuker1818 in Baexem, Midden Limburg.

LEUKER1818 is het eerste traditionele boerenbedrijf van Nederland dat volledig omschakelt naar agroforestry. Het is het eerste grootschalige voedselbos van Limburg en ook in Europa lopen ze voorop. Het initiatief is van Mark Venner, telg van een boerenfamilie die sinds 1818 actief was in de melkveehouderij. Afgelopen jaren zijn op het 20 hectare grote terrein al vele duizenden bomen geplant. Het is een totaal andere, nieuwe manier van landbouw: in plaats van het bewerken van de natuur, laten we de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Met als belangrijkste doel: het produceren van voedsel. Na het aanplanten van het voedselbos wordt de natuur met rust gelaten om haar ding te doen. Er wordt niet geschoffeld, geploegd of gespoten. Het enige dat nog overblijft is het oogsten. Lui boeren dus, mét de natuur mee in plaats van ertegen. De door de traditionele landbouw uitgeputte bodem krijgt geleidelijk haar eens zo rijke biodiversiteit en vitaliteit terug. En dat is niet alleen goed voor mensen; óók voor dieren, vogels en insecten, die nu al in aantal en soort toenemen.

Voedselbossen hebben een positieve impact op ons klimaat. Net als gewone bossen helpen voedselbossen om CO2 uit de lucht te halen. Vooral jonge bossen nemen gretig CO2 op: tijdens hun groei leggen ze het vast in hun bladeren, takken en bodem. Naar verwachting haalt het Leuker voedselbos de komende jaren minimaal 10.000 ton CO2 uit de lucht. Een groot voordeel is ook dat een voedselbos veel beter opgewassen is tegen de langdurige droogte en extreme regenbuien ten gevolge van klimaatverandering dan traditionele landbouw. Een echte win-win dus voor mens en natuur.

Maar om de jaren tot oogsten te overbruggen heeft Leuker 1818 partners nodig. Vanaf dit jaar hoort daar Geelen Counterflow bij. Geelen Counterflow adopteert 150 scharrelkippen (één voor elke medewerker) in een mobiele kippenkar die voldoet aan de hoogste normen omtrent dierenwelzijn. De kippen kunnen elke dag vrij uitlopen op een stuk vers gras onder de schaduw van de hoogstambomen. De kar wordt regelmatig over het terrein van het voedselbos verplaatst en op die manier zorgen de kippen voor bemesting van de grond rond de hoogstambomen. De kippen eten behalve insecten alleen circulair kippenvoer van Nijssen in Veulen, Noord Limburg. De firma Nijssen maakt circulair veevoer voor kippen (Kipster) en varkens, door resten en afval van onder andere bakkerijen uit hele Europa te verzamelen. Het koelen van de geperste brokjes gebeurt met koelers van Geelen Counterflow.

De door Geelen Counterflow geadopteerde scharrelkippen leggen ongeveer 45.000 eieren per jaar. De medewerkers van Geelen Counterflow krijgen af en toe een doosje eieren ‘van hun eigen kip’ en de rest gaat naar Voedselbank Midden Limburg

Geelen Counterflow (130 medewerkers), produceert in Haelen, Limburg, tegenstroom drogers en koelers voor de voedingsmiddelenindustrie wereldwijd. Wij willen de verduurzaming van de voedingsmiddelenindustrie versnellen, onder andere door klanten te helpen zo snel mogelijk van het gas af te komen. Door inzet van industriële elektrische drogers kunnen onze klanten 65-80% energie en water besparen en overschakelen op duurzaam opgewekte elektriciteit. Ons houten kantoor heeft nog steeds de hoogste BREEAM score wereldwijd o.a. voor duurzaam gebruik van materiaal en energie en gezondheid van medewerkers. Met de bijna 4000 zonnepanelen op de acht productiehallen wekken we op jaarbasis evenveel energie op als we gebruiken voor kantoor en fabriek.

Tekst en fotobron