AUTI-TREFF is een ontmoetingsplek voor ouders en/of naasten van mensen met autisme, mensen met autisme zelf en voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij mensen met autisme. AUTI-TREFF wordt georganiseerd door ouders voor ouders. Ouders en naasten bepalen zelf wat in de bijeenkomsten besproken wordt.

Naast inloopavonden voor ontmoeting en wederzijdse ondersteuning zijn er bij AUTI-TREFF diverse activiteiten en thema-avonden. Met als doel het verbeteren van de positie van mensen met autisme en specifiek in onze regio Zuid-Limburg. Thema’s hebben onder meer betrekking op het verbeteren van gemeentelijke beleid (Wmo, Jeugdwet, PGB), (beschermd) wonen, onderwijs, werk en/of uitkering (Wajong), (toegang tot) hulpverlening.

Zoals u van ons gewend bent is donderdag 15 juni de derde donderdag van de maand weer een Auti-Treff bijeenkomst, hiervoor nodigen we u allen uit.

Vanaf 19.00 uur kunt u binnenlopen.

We starten de Auti-Treff avond weer om 19.30 uur.

De Locatie is het Flexiforum 3de verdieping, Spekhofstraat 15, 6466 LZ te Kerkrade

Foto en Tekst: AUTI-TREFF