Parkstad is één van de meest ongezonde regio’s van Nederland. Niet voor niets zetten wij als club onze schouders onder dit probleem, want een toenemende gezondheid is extreem belangrijk voor onze regio, voor iedereen die hier woont, de bedrijven die hier gevestigd zijn en niet in de laatste plaats voor Roda JC.

De waarde van gezondheid
Gezondheid draagt bij aan onze kwaliteit van leven en is daarmee een groot maatschappelijk goed. De gezondheidssector hanteert een berekende waarde per gezond levensjaar. Deze waarde is o.a. opgebouwd uit een verhoogde productiviteit, arbeidsparticipatie, sociale (vrijwilligers)activiteiten, weerbaarheid en vermeden zorgkosten. Deze berekening laat zien dat het verhogen van de (ervaren) gezondheid met slechts enkele procentpunten een waarde van honderden miljoenen per jaar vertegenwoordigt voor de regio. Samen met onze partners gaan we hier vol op inzetten, met dezelfde gedrevenheid als bij het verwezenlijken van onze sportieve ambities.

Enorme stap voorwaarts
Om langjarig elke dag van waarde te zijn voor de regio stellen we de missie in woord en daad centraal: Gezond in Mijn Streek. Een initiatief dat we volledig zelfstandig vanuit de club ontwikkeld hebben, waarmee we elke dag onze waarde in de regio bewijzen. En dit is niet onopgemerkt gebleven. Sterkhouders Roger Hodenius, Stijn Koster, Bert Peels en Stienstra Wonen blijven betrokken bij de club. Ook de gemeente Kerkrade liet onlangs blijken nieuwe energie te stoppen in de samenwerking met Roda JC. Samen zetten zij hun schouders onder Gezond in Mijn Streek, dat zich door ontwikkelt naar een zogenaamd ‘regiocollectief’ en als nieuwe hoofdpartner op de achterzijde van het shirt zal prijken. Bovendien start de Open Universiteit, met de hoofdvestiging in Heerlen, op verzoek van Roda JC na de zomer een pilotonderzoek naar de impact van één van de programma’s. Uit de betrokkenheid van de gemeente, het bedrijfsleven én het onderwijs blijkt de breed gedragen regionale steun voor Gezond in Mijn Streek.

“Dit is wederom een enorme stap voorwaarts”, aldus Jordens Peters. “Het zorgt de komende jaren niet alleen voor meer financiële stabiliteit, maar ook voor vertrouwen richting huidige en nieuwe partners. Daarnaast geeft het ons de kans om te groeien met nieuwe partners. Het is een open constructie en daarom direct een uitnodiging naar alle bedrijven in de regio om mee te doen!“

Inhaalrace binnen en buiten de lijnen
Met de constante zichtbaarheid op het wedstrijdtenue en via alle Roda JC-kanalen creëren we meer bereik en bekendheid voor een gezonde Mijnstreek. Daarnaast kunnen we meer projecten en activiteiten starten, zodat we sneller resultaat boeken en uiteindelijk meer impact realiseren. En dat is nodig, want wie de cijfers kent, kijkt niet meer weg. Meer en meer bedrijven sluiten zich dan ook aan bij onze gezamenlijke inhaalrace. Het heeft deuren geopend die in de jaren daarvoor gesloten bleven en zo kunnen we blijven groeien als club, zowel op sportief vlak als in maatschappelijke impact. Vanuit onze diepste overtuiging, dat wanneer het de regio goed gaat, het Roda JC goed gaat.

Roger Hodenius sluit af: “Deze club is ontzettend belangrijk voor de regio. Daarom zijn we zo trots op de rol die Roda JC nu inneemt. Vanuit een intense betrokkenheid bouwen we de komende jaren door. Zo geven we vorm aan onze inhaalrace, binnen en buiten de lijnen. Deze club blijft van de regio. Zoals het hoort.”

Het nieuwe shirt, inclusief bedrukking, is vanaf nu te koop in de Fanshop of online via rodajc.nl/fanshop