NIEUW BUURTTAFELS: VERSTERKEN VAN SAMENWERKING IS DE SLEUTEL TOT SUCCES

buurt tafel Parkstad Actueel

Sinds juli dit jaar organiseert de gemeente Simpelveld in samenwerking met Impuls de Buurttafel.  We organiseren Buurttafels rondom verschillende thema’s om te zorgen dat verschillende zorgverleners elkaar sneller en makkelijker weten te vinden. Hiermee willen we de samenwerking tussen zorgverleners versterken.

Buurt tafel Parkstad Actueel

Een eerste Buurttafel was op 5 juli rondom het thema: Informele (vrijwillige) zorgpartners. Met 25 deelnemers van verschillende lokale organisaties zoals Ouderenzorg, Zij-actief, De Zonnebloem en KBO was de eerste Buurttafel een groot succes. 

Wie zijn we? Wat doen we? Waar zijn we te vinden? En hoe kunnen we elkaar versterken?  Deze vragen stonden tijdens deze eerste Buurttafel centraal. Tezamen met de informatie over het aanbod van Impuls en steunpunt Mantelzorg Parkstad, werden er mooie verbindingen gemaakt in het zorgaanbod voor onze inwoners.

Buurttafel Parkstad Actueel

Wethouder Andrea Ernes is enthousiast: “Deze bijeenkomst was voor herhaling vatbaar, dat gaan we dan ook doen! 3 á 4 keer per jaar willen we deze Buurttafels organiseren. Er volgt snel een uitnodiging met een nieuwe datum voor de Buurttafel van september/oktober die zich zal richten op het thema mobiliteit.”

Foto en Tekst: Gemeente Simpelveld