Pelgrimsoord Klooster- Wittem

Op maandag 2 oktober, twee dagen vóór de feestdag van Franciscus van Assisi, is er in Wittem een lezing over deze heilige, aan de hand van de fioretti, verhalen die over hem en zijn gezellen zijn opgetekend.

Deze vaak wonderlijke verhalen kunnen ons in de tegenwoordige tijd wellicht helpen om anders te kijken en vooral anders te handelen als het gaat om duurzaamheid, natuurbesef en gemeenschap omwille van de heelheid van de schepping.

De fioretti (Italiaans voor bloempjes) zijn meer dan 100 jaar na Franciscus’ dood geschreven, door een anonieme franciscaan, bedoeld als inspiratiebron voor de orde. Ze zijn door de eeuwen heen altijd erg populair geweest.

Deze lezing wordt verzorgd door René Haustermans, pastoraal medewerker Klooster Wittem.

Maandag 2 oktober 2023. 19:30 uur 20:30 uur.

Vrije gave.

Foto en Tekst: Klooster Wittem