Zorgen over aandacht voor structurele aanpak kansen en achterstanden in regio

Troonrede 2023

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander leest met naast hem koningin Maxima de Troonrede voor aan leden van de Eerste en Tweede Kamer op Prinsjesdag in de Koninklijke Schouwburg. De Troonrede wordt voorgelezen in de Schouwburg omdat de Ridderzaal niet beschikbaar is door de verbouwing van het Binnenhof. ANP REMKO DE WAAL

Reactie van Roel Wever, voorzitter van Stadsregio Parkstad Limburg en burgemeester van Heerlen, op Troonrede.

Voorzitter van de stadsregio Parkstad Limburg, Roel Wever is vandaag in Den Haag om het geluid uit de regio te laten horen op de dag dat de Troonrede werd uitgesproken en de begroting werd gepresenteerd.

Pleisters plakken 

Roel Wever: ‘Ik heb de rede beluisterd met een Europese, nationale en (eu)regionale bril. En dat er aandacht is voor kansen en uitdagingen in Nederland. Wat ik echter mis, is de uitspraak dat er structurele aandacht naar de specifieke problematiek en kansen in de regio’s gaat. Het klinkt nu nog als het steeds weer plakken van pleisters.’

‘Het CPB waarschuwde in augustus al dat armoede kan oplopen tot 1 miljoen mensen per jaar als het kabinet niks doet. Er komt geld voor armoede. En er is aandacht voor kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. Maar voor onze regio betekent het, dat structureel langjarig commitment voor sociaal-economische structuurversterking nodig is. Zoals ook in het rapport ‘Elke Regio Telt’ geschetst wordt, zijn er kansen in de regio, maar ook grote uitdagingen om aan te pakken.’ 

Elke regio telt nog steeds niet

‘Hier ontbreekt dus echt de aandacht voor Brede Welvaart verdeling over Nederland. In onze regio zien wij steeds weer dat basisvoorzieningen op het spel komen te staan. Denk aan de bereikbaarheid van zorg en van banen. Verder een goede treinverbinding naar de Randstad, en over de grens naar het HSL station in Aken. En niet te vergeten veiligheid. We zijn al geruime tijd in gesprek met het ministerie over politiecapaciteit, maar zien er in de praktijk helaas nog niks van. Sterker nog, steeds verschijnen wij weer in lijstjes waar je niet bovenaan wil staan.’

Zware gevolgen voor onze regio

‘Rijksbezuinigingen zijn helaas onvermijdelijk, maar dit kan, mag en zal niet automatisch op de lokale overheden worden afgewenteld. Het Rijk heeft nog altijd geen oplossing voor de enorme financiële dip in het gemeentefonds van meer dan 3 miljard Euro vanaf 2026. Het uitblijven van een oplossing zorgt ervoor dat onze langjarig, positief ingezette koers van transformatie van onze regio op scherp wordt gezet.’

Tekst: Regio Parkstad Limburg
Foto:   ANP Remco De  Waal
rijksoverheid