Hoofdmenu

Ondersteuning voor verenigingen in coronatijd

 

De impact van het corona-virus op de Nederlandse samenleving is groot. Vanuit het Rijk zijn er diverse maatregelen genomen om burgers, ondernemers en bedrijven in deze tijd te ondersteunen. In aanvulling hierop heeft gemeente Simpelveld van meet af aan ook een aantal lokale maatregelen getroffen. Een aantal maatregelen was specifiek gericht op het ondersteunen van onze plaatselijke verenigingen. Zo is de gemeentelijke subsidie voor 2020 met 10% verhoogd en zijn uitbetalingstermijnen vervroegd voor verenigingen die in onze gemeente gevestigd zijn. Daarnaast is een huurvrije periode ingelast voor verenigingen die gemeentelijke accommodaties huren. Deze maatregelen zijn afgelopen periode al in uitvoering gebracht.

Er zijn nu twee aanvullende regelingen die de Rijksoverheid heeft opengesteld.

Het betreft de volgende regelingen:

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19
Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.
Let op: deze tegemoetkoming kan worden aangevraagd tot 11 oktober a.s.
Meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Let op: deze tegemoetkoming kan worden aangevraagd tot 14 oktober a.s.
Meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19

U kunt de tegemoetkoming aanvragen via https://co.formulierdus-i.nl/tvs/

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 (Volgend nieuwsbericht) »