Hoensbroek wordt voorbeeld voor ontschotte ondersteuning aan burgers

Foto: Gemeente Heerlen

Hoensbroek wordt voorbeeld voor ontschotte ondersteuning aan burgers

31 mei 2016 Het college van Heerlen heeft ingestemd met het subsidieverzoek van de wijkcooperatie Stand-by Hoensbroek voor de zogenaamde pilot Hoensbroek. Hiermee is groen licht gegeven voor de start per 1 juni van een nieuwe manier van samenwerken door acht zorgaanbieders in de ondersteuning aan Hoensbroekse burgers.

Via samenwerking in de wijkcooperatie leveren de deelnemende organisaties zorg en ondersteuning passend bij de vraag en wens van de client. Hierdoor kan er een aanbod van diverse activiteiten vanuit de organisaties worden aangeboden. Met deze pilot worden de schotten tussen de deelnemende organisaties echt afgebroken en krijgen professionals meer de ruimte om te doen wat nodig is.

Samenwerking in wijkcooperatie

Acht aanbieders hebben zich verenigd in de cooperatie Stand-by Hoensbroek. Dit zijn stichting Cicero Zorggroep, stichting LEVANTOgroep, stichting MeanderGroep, stichting NOVIzorg, stichting Oase, stichting Radar, stichting Gehandicaptenzorg Limburg en stichting Welzijnsgroep. Via deze cooperatie wordt gerichte en passende ondersteuning gegeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde, gebouwen en andere middelen. Nu levert elke deelnemende organisatie op zijn eigen wijze ondersteuning aan de eigen clienten. Dat is in de pilot niet meer het geval en wordt het afzonderlijke aanbod ontkokerd.

Zorg op maat

Door samen te werken in de wijkcooperatie willen de zorgaanbieders dat de geboden ondersteuning nog beter is afgestemd op de vraag en behoefte van de Hoensbroekse client. De geboden ondersteuning moet sneller, nog meer op maat, completer en minder bureaucratisch worden geleverd. Voor de professionals komt er meer ruimte om zelf te bepalen welke zorg geleverd moet worden voor het beste resultaat.

Deze nieuwe werkwijze is mede mogelijk doordat er een nieuwe manier van financiering van de zorg wordt toegepast. Er wordt niet meer betaald per geleverd uur per client, maar op basis van gerealiseerde resultaten waarbij de invulling aan de aanbieder en client is.

Voorzieningen

De wijkcooperatie Hoensbroek krijgt een rol in het ontplooien van preventieve buurtactiviteiten. In nauwe samenwerking met de drie sociale buurtteams (SBT’s) in Hoensbroek gaat de cooperatie het gesprek aan met inwoners met een ondersteuningsvraag. Verder levert de wijkcooperatie indicatievrije ondersteuning, zijnde het welzijnswerk en ondersteuning op de gebieden: begeleiding individueel, dagbesteding, kortdurend verblijf en 5% persoonlijk verzorging. Deze voorzieningen worden als algemene voorziening vormgegeven waardoor er geen indicatie van de gemeente meer nodig is.

De voorzieningen worden geleverd aan burgers uit Hoensbroek met een herindicatie in de periode april t/m december 2016 en aan alle nieuwe clienten die zich dit jaar melden

Geef een reactie