In de eerste vijf maanden van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook staan er meer vacatures open. Dit zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt minder ruim wordt. In Limburg is, ondanks een toename van de spanning, de arbeidsmarkt nog altijd ruim. Bij een ruime markt zijn er veel werkzoekenden en relatief weinig vacatures.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in de eerste vijf maanden van 2016 lager dan in de eerste vijf maanden vorig jaar. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er 15.100 nieuwe WW-uitkeringen; vorig jaar waren dat er nog 17.600. Dit is een daling van 14%. Landelijk daalt het aantal nieuwe WW-uitkeringen met 12%.

Eind mei 2016 zijn er in Limburg 30.900 lopende WW-uitkeringen. Het aantal WW- uitkeringen in Limburg is in mei 2016 met 1.300 gedaald (-4%) ten opzichte van vorige maand. Landelijk daalt het aantal lopende WW-uitkeringen met 3%. Het aantal WW- uitkeringen in Limburg is op dit moment een 6% hoger dan een jaar geleden, een verschil van 1.700 uitkeringen. Landelijk is er een stijging van bijna 8%. Eind mei 2016 zijn er in Nederland 447.900 lopende WW-uitkeringen.

De invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen. De uitstroom uit de WW blijft als gevolg van de Wwz achter

 

 

Geef een reactie