Onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers van ernstige misdrijven.

 

Foto: Openbare ministerie

Onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal is vanaf 1 juli 2016 mogelijk voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Slachtoffers kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Hiervoor mochten slachtoffers zich alleen uitlaten over wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent.

De nieuwe wet maakt een einde aan de verschillen in de praktijk bij de rechtbanken. Soms werd aan slachtoffers wel ruimte gegeven om over de strafmaat te spreken. Ook komt de wet tegemoet aan een duidelijk gebleken behoefte van slachtoffers die hun hele verhaal op de terechtzitting willen doen.

Het slachtoffer moet voorafgaand aan de zitting goed op dit spreekrecht en de mogelijke gevolgen worden voorbereid en daartoe bijgestaan door verschillende instanties. Bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. De gespecialiseerde slachtofferadvocaat kan ook een belangrijke rol bij de ondersteuning van het slachtoffer spelen en kan het slachtoffer ook adviseren over het spreken over strafmaat en bewijs.

Voor de officier van justitie is het slachtoffergesprek het moment waarop hij de zaak met het slachtoffer kan bespreken. In dit gesprek komt vooral aan de orde wat het slachtoffer van de behandeling op de terechtzitting en de eis van de officier van justitie heeft te verwachten. Overigens blijft het slachtoffer procesdeelnemer en wordt hij geen zelfstandige procespartij.

 

Foto: Openbare ministerie

Geef een reactie