Om de verkeersveiligheid op de Dr. Calsstraat en Schwartzemiggerweg te verbeteren, heeft de gemeente op de Schwartzemiggerweg één-richtingsverkeer voor auto’s ingesteld. Dit najaar wordt een vrijliggend fietspad aangelegd op de Dr. Calsstraat tussen de Einsteinstraat en de Schwartzemiggerweg.

Waarom doen wij dit?

Een groot aantal scholieren is bij het sluiten van twee middelbare scholen voor voortgezet onderwijs in Kerkrade overgestapt naar het Charlemagne College in Landgraaf. Dit zorgt voor meer fietsbewegingen op de verbinding Kanariestraat (Eygelshoven) – Dr. Calsstraat – Schwartzemiggerweg tot aan de school. We hebben geconstateerd dat er regelmatig verkeersonveilige situaties ontstaan.

Wat gaan wij doen?

Wij voeren twee maatregelen in om de verkeersveiligheid te verbeteren. De Schwartzemiggerweg is éénrichtingsweg voor autoverkeer geworden van de Wentholtstraat naar de Dr. Calsstraat. De huidige rijbaan blijft gehandhaafd en het wegprofiel wordt hiervoor nog aangepast. Daarnaast komt er een vrijliggend fietspad op de Dr. Calsstraat tussen de Einsteinstraat en de Schwartzemiggerweg. Voor deze maatregel heeft de Provincie een subsidie toegekend.

Procedure

Momenteel loopt er een proefperiode om te wennen aan de nieuwe maatregel. We verwachten de éénrichtingsweg definitief in te kunnen stellen aan het begin van het nieuwe schooljaar in september. De aanleg van het vrijliggend fietspad is gepland in het late najaar. Wij onderzoeken de mogelijkheid om in de toekomst een vrijliggend fietspad te realiseren langs de Schwartzemiggerweg. Deze maatregel is echter (financieel) vrij ingrijpend door de aanpassingen die nodig zijn aan de spoorwegovergangen, en daarom  momenteel niet haalbaar.

13631498_1063347823700565_6404062214180676028_n

Geef een reactie