Minstens 89 procent van asielkinderen volgt onderwijs

Volgens de CBS van alle kinderen in de leerplichtige leeftijd die op 1 april werden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft minstens 89 procent in Nederland onderwijs gevolgd. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het Ministerie van OC&W.

Op 1 april 2016 verbleven 7 565 asielzoekers van 5 tot 18 jaar oud in de centrale opvang van het COA. Van hen volgden er op dat moment 6 280 onderwijs. Nog eens 475 stonden voor of na 1 april bij een Nederlandse school ingeschreven. De overige 810 konden niet worden teruggevonden in de registratie van scholen.

Leerplichtige asielzoekers ingeschreven bij onderwijsinstellingen, 1 april 2016

Voor het onderzoek werden gegevens van het COA over de asielzoekers in de centrale opvang gekoppeld met die van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over leerlingen en studenten van onderwijsinstellingen. Sommige personen in de zorg van het COA zijn niet terug te vinden in de gegevens van DUO. Daarbij kunnen verschillen in administratiewijze een rol spelen of achterstanden in de registratie bij scholen. Het is aannemelijk dat het percentage asielzoekers die op of rond 1 april 2016 onderwijs volgden hoger is dan hier is aangegeven.

Ruim 7 300 asielzoekers volgen onderwijs

Naast de leerplichtigen volgden op 1 april 2016 nog 440 kinderen jonger dan 5 jaar en 595meerderjarigen onderwijs. Van de asielzoekers zijn er 3 680 ingeschreven in het primair onderwijs en bijna 3 500 in het voortgezet onderwijs. Een deel van hen is al meerderjarig. Vrijwel alle deelnemers aan het voortgezet onderwijs zitten in algemene leerjaren, waar nog geen verschil wordt gemaakt naar onderwijsniveau. In het primair onderwijs zitten relatief veel asielzoekers in groep 1 en groep 3.

Lage inschrijvingsgraad in nieuwe asielzoekerscentra

Het percentage asielkinderen in de leerplichtige leeftijd die op 1 april waren ingeschreven bij een school was vaker laag in gemeenten waar de opvang pas in de laatste drie jaar is geopend. Ook in Vlagtwedde is het percentage lager dan gemiddeld. Daar ligt de centrale ontvangstlocatie Ter Apel; vreemdelingen die asiel willen aanvragen moeten zich daar aanmelden.

 

 

 

Geef een reactie