We gaan op vakantie -Maak het inbrekers niet te makkelijk

 

Foto Lucho Carreno

Bij 20% van de huis inbraken komen inbrekers makkelijk binnen. Ze gebruiken hier diverse handelingen voor zoals flipperen (met een pasje of een stuk plastic kan een inbreker ‘flipperen’ waardoor de zogenaamde dagschoot van een deur kan worden ontsloten), hengelen (door bijvoorbeeld een ijzeren kleerhanger door de brievenbus te steken kan men hengelen naar het slot of de deurkruk) insluiping. Het is voor bewoners vrij eenvoudig om het inbrekers moeilijk te maken. Dit is de reden dat de het ministerie van Veiligheid en Justitie de campagne ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’ is gestart en waar gemeente Kerkrade graag aan meewerkt.

Het aantal woninginbraken is de afgelopen periode afgenomen, ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit door een effectieve aanpak en samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, gemeente Kerkrade en het Openbaar Ministerie. Echter, rond de zomerperiode zijn er weer enkele piekmomenten waarbij het aantal woninginbraken toeneemt. Bewoners kunnen zelf ook veel doen. “Door preventieve maatregelen te treffen, zoals het zorgen voor goede sloten en het structureel gebruik maken van deze sloten bij het verlaten van de woning, kunnen wij samen het aantal inbraken in Kerkrade nog verder laten dalen. Want elke inbraak is er immers één te veel” aldus burgemeester Jos Som.

De politie Kerkrade doet actief mee met de campagne. Wijkagenten delen folders uit op momenten dat hier aanleiding voor is. Denk bijvoorbeeld aan ramen/deuren die openstaan op momenten dat mensen niet thuis zijn of een blokje om zijn. De politie zal de mensen hierop aanspreken of een folder achterlaten.

Het is mogelijk om de vakantieperiode door te geven aan de afdeling Handhaving van de gemeente Kerkrade. De handhavers kunnen dan met enige regelmaat toezicht houden op woningen waarvan mensen met vakantie zijn en dit doorgegeven hebben.

Hiervoor kunnen inwoners contact opnemen met afdeling Handhaving via het algemene nummer van de gemeente Kerkrade: 14 045.

Ook is het mogelijk om via de website van de gemeente uw vakantieperiode door te geven:

eloket.kerkrade.nl/producten/vakantietoezicht

Tips tegen woninginbraken:

  • Draai deuren altijd op slot.
  • Sluit alle deuren en ramen, ook het wc-raampje (ook al ga je maar een blokje om).
  • Laat nooit je sleutels aan de binnenkant van het slot zitten.
  • Zorg dat je huis altijd een bewoonde indruk maakt (Niet thuis? Licht aan!).
  • Registreer je spullen op www.stopheling.nl
  • Voldoe aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (kijk op www.politiekeurmerk.nl voor meer informatie).
  • Geef bij buren, kennissen of familie aan dat u met vakantie gaat (sociale controle speelt een belangrijke rol). Op de website van gemeente Kerkrade bestaat de mogelijkheid om een Burenkaart te downloaden, waarmee u aan uw buren kunt vragen om een oogje in het zeil te houden, als u dit wenst. Graag verwijzen wij u naar de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl waar u meer tips krijgt over het beveiligen van uw eigen woning.

Geef een reactie