Op vrijdag 8 juli jl. hebben de heer Schlangen, wethouder gemeente Kerkrade,
en mevrouw Huynen-Becks, lid van het College van Bestuur van
Onderwijsstichting Movare, de intentieverklaring voor het IKC getekend.

Uit de bron van Gemeente kerkrade. Er is niet op voorhand bepaald welke activiteiten en voorzieningen dat in Eygelshoven moeten zijn. Ruimte voor ontwikkeling en maatwerk staat voorop. Onderwijs en kinderopvang zijn wel de functies die de basis vormen, maar verbindingen met zorg, sport, cultuur en educatie zullen ook worden gezocht. De openbare basisschool De Schatkist en basisschool De Veldhof worden op één onderwijslocatie gehuisvest.

Met een Integraal KindCentrum kan kinderen (0-12 jaar) en hun ouders/verzorgers een toekomstbestendig, uitdagend en positief ontwikkelingsklimaat worden geboden. De activiteiten en voorzieningen zullen worden afgestemd op de behoeften, mogelijkheden en omstandigheden van de betrokkenen.

Gemeentebreed netwerk

Met de ontwikkeling van het IKC in Eygelshoven moet ook worden voorzien in een concept/model op basis waarvan uiteindelijk een gemeentebreed dekkend netwerk van integrale kindcentra tot stand komt. Met dien verstande dat een IKC er niet overal hetzelfde hoeft uit te zien. Het is ook niet per se noodzakelijk dat de onderdelen onder één dak gevestigd zijn; ook een ‘netwerk’model is denkbaar, waarbij voorzieningen op nabije locaties worden gevestigd.

www.kerkrade.nl/

 

Geef een reactie