Begroting Gemeente Kerkrade tot 2020 op orde

Gemeente huis Kerkrade (1)

 Foto Lucho Carreno

Een sluitende begroting tot 2020 en 2,5 miljoen euro extra om te investeren in de bewoners en de stad. Wethouder Dion Schneider (Financiën) is tevreden.

Dat geld wordt onder meer gebruikt voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijken, het aanpakken van knelpunten op de wegen, centrummanagement en het verbeteren van het parkeerbeleid.

Bijgestuurd

Aan het begin van deze bestuursperiode zag het college dat op financieel gebied op langere termijn moest worden bijgestuurd. Tegelijkertijd kreeg Kerkrade net als alle gemeenten te maken met de overheveling van rijksoverheidstaken op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. “Het Rijk schoof ons meer verantwoordelijkheden toe, maar zei daar meteen bij dat er minder geld beschikbaar was dan voorheen”, zegt Schneider.

Voldoen aan de wettelijke verplichting om zaken voor de inwoners goed te regelen, bleek geen sinecure. “Vooraf konden we de gevolgen van de nieuwe situatie nauwelijks inschatten, maar dat er een financieel gat zou ontstaan, was duidelijk. Dat zag je ook bij andere gemeenten, die vaak geen andere uitweg zagen dan rigoureus bezuinigen of lasten verhogen voor de bewoners om die meerjarenbegroting maar sluitend te krijgen.”

Reserve

Eigengereid als Kerkrade is, werd niet gekozen voor die oplossing. “Meteen bezuinigen of lasten verhogen was geen optie”, zegt Schneider. “Het college heeft in het begin van de bestuursperiode een reserve gecreëerd van tien miljoen euro. Met dat geld kon iedereen langzaam wennen aan de nieuwe verantwoordelijkheden zonder dat de bewoners er last van zouden krijgen. Gelijktijdig hebben we gekeken naar hoe we de nieuwe taken zo efficiënt mogelijk konden aanpakken zonder in te boeten op kwaliteit.” Dat lukte. Sterker nog: Kerkrade staat er goed voor. Niet alleen de begroting is tot 2020 op orde. De opgebouwde reserve van tien miljoen euro voor het sociale domein is gegroeid. Op 1 januari van dit jaar zat er anderhalf miljoen euro meer in de pot dan waarmee was gestart.

Schneider: “Ik kan dus, namens het college en gesteund door de raad, met een gerust hart – en met enige trots – zeggen dat het is gelukt een solide financiële basis te leggen, van waaruit we kunnen werken aan de ambities van deze stad.”

www.kerkrade.nl

13690871_1057606470998103_4370203453966547725_n

Foto Gemeente Kerkrade

 

Geef een reactie