Hoofdmenu

Voerendaal-Laatste raadsvergadering gehad voor het zomerreces.

 

Foto Lucho Carreno

Gisteren 21 juli was de laatste raadsvergadering gehad voor het zomerreces. Jaarrekening 2015 is vastgesteld. Positief resultaat. Het AGB Voerendaal heeft tegen de voorjaarsnota 2016 gestemd. De business case om te rechtvaardigen dat materiaal aangeschaft moest worden voor het onderhoud van de voetbalvelden in de gemeente bood niet voldoende inzicht. Laat het duidelijk zijn dat het AGB niet tegen het realiseren van banen is voor WSW’ers ten behoeve van dit specifieke groenonderhoud; dat staat helemaal niet ter discussie. Wat ter discussie staat is de doelredenering om die beslissing te rechtvaardigen. Als de argumenten helder en duidelijk zijn kun je goede afwegingen maken. Voor het AGB was dat in ieder geval niet helder en transparant. De Partij van de Arbeid stemde eveneens tegen de voorjaarsnota.
Het amendement, dat door het AGB werd opgesteld, en door alle oppositiepartijen mede is ondertekend, met betrekking tot het nakomen van de door de wethouder gemaakte afspraken inzake het realiseren van de kunstgrasvelden van Hellas heeft het, jammer genoeg, maar wel verwacht, niet gehaald. De coalitie ging mee met de toezegging van de wethouder dat de kunstgras of hybride velden uiterlijk bij aanvang van het seizoen 2017 – 2018 gerealiseerd zijn.
Mag ik iedereen die het AGB Voerendaal een warm hart toedraagt een zin- en zonrijke vakantieperiode wensen. Rust goed uit, dat doen wij ook en dan gaan we er vanaf september weer vol tegenaan. Dank voor jullie steun in de afgelopen periode. In 2018 bij de nieuwe verkiezingen hebben we jullie weer hard nodig.