Feestelijke oplevering nieuwbouwwoningen Burgemeester Dohmenplein Eygelshoven

 

 

 

 

 

Foto Gemeente Kerkrade

Bij de feestelijke oplevering van de 26 nieuwe energiezuinige woningen aan het Burgemeester Dohmenplein in Eygelshoven werd onder toeziend oog van de nieuwe bewoners de nieuwe picknicktafel van IBA Parkstad onthuld door Marcel Jagt (Huurdersraad Wonen Limburg) Tim Weijers (wethouder gemeente Kerkrade), Roland Willems (Stichting Durabilidad) en Wim Hazeu (bestuurder Wonen Limburg)

Aan het Burgemeester Dohmenplein in Eygelshoven stonden een paar jaar geleden nog 48 portiek etageflats. Deze portiekflats voldeden niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. Wonen Limburg heeft daarom de flats gesloopt en vervangen door 26 levensloopbestendige energieneutrale woningen. Op 22 juli werden deze nieuwe huizen op een feestelijke manier opgeleverd.

Nieuw binnenplein

Tijdens de officiële oplevering werd het plein symbolisch in gebruik genomen door de onthulling van een IBA Parkstad picknicktafel. Ook werd er verteld over de plannen voor het binnenplein. Een grote groep enthousiaste bewoners is nauw betrokken bij de nieuwe invulling van het binnenterrein. Zij geven samen met medewerkers van de gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Stichting Durabilidad en Wonen Limburg de plannen vorm.

Een uniek project de nieuwbouw aan het Burgemeester Dohmenplein is uniek, niet alleen vanwege haar mooie locatie in Eygelshoven, maar ook vanwege het duurzame karakter van het project. De woningen zijn energieneutraal en doordat het complete woon- en slaapgedeelte op de begane grond is, zijn ze geschikt voor iedereen, zowel jonge starters als senioren. Ook is er maximaal ingezet op hergebruik van materialen. Zo zijn de gevelstenen van de voormalige flats ingezet bij deze nieuwbouw. Verder is in het kader van sociaalrendement 5% van de aanneemsom ingezet op Social Return. Dit betekent dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt hebben bijgedragen aan dit project. Wonen Limburg realiseerde dit nieuwbouwproject samen met Bouwbedrijven Jongen, Dreessen Willemse Architecten en de gemeente Kerkrade. “Het Burgemeester Dohmenplein moet een echte ontmoetingsplek worden. Door de plannen van de betrokken bewoners voor het plein, die wij zeer waarderen, in combinatie met de nieuwbouwwoningen, wordt de wijk opgewaardeerd”, aldus wethouder Tim Weijers (wijkontwikkeling/openbare ruimte/volkshuisvesting).

De gemeente Kerkrade en woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg werken samen aan een goede toekomst voor de buurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom, Vink, Erenstein, Chevremont en Haanrade. Bij de uitvoering van plannen en projecten maken zij gebruik van de Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II, waarin de huidige situatie in kaart is gebracht en waarbij de richting is aangegeven wat er nodig is om klaar te zijn voor de toekomst. Dit doen zij ook door het actief ondersteunen en uitdragen van (buurt-)initiatieven van bewoners en/of ondernemers. Om een overzicht te krijgen van wat er allemaal speelt in de buurten aan projecten en initiatieven, is in 2015 het Uitvoeringsprogramma ‘Op Flexpeditie’ opgestart dat steeds actueel wordt gehouden en te bekijken is op www.kerkrade.nl en op de Facebookpagina Wijkontwikkeling.

 

 

 

 

Geef een reactie