De overheid biedt haar diensten en berichten ook steeds vaker online aan. Je kunt nu via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ op de hoogte blijven van berichten van de overheid.
Wil je bijvoorbeeld weten of de buren in de straat gaan verbouwen of welk evenement om de hoek georganiseerd wordt? Dat kan met de e-mailservice of de app. Je kunt zelf instellen welk soort berichten je wilt ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Handig!

Kijk op https://overuwbuurt.overheid.nl/ om je aan te melden voor de e-mailservice of het downloaden van de app

Geef een reactie