De ‘gebiedssafari op 25 september in Ubach over Worms

 

De gemeente wil de Oude Markt en omgeving in Ubach over Worms in 2017 opnieuw inrichten. Daar willen we zoveel mogelijk omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden bij betrekken. Begin dit jaar zijn verkennende interviews gehouden waaruit bleek dat de Oude Markt meer nodig heeft dan alleen nieuwe bestrating, straatlantaarns en groenaanleg.
Nu willen we weten wat de ideeën van de omwonenden zijn en waar de gemeente in kan ondersteunen? De aftrap van het project vindt plaats op zondag 25 september met een ‘gebiedssafari’. We starten om 12.30 uur. Tijdens die safari verzamelen we de ideeën op een interactieve manier. Interesse? Volg de Oude Markt op Facebook voor alle info:https://www.facebook.com/oudemarktwaubach/

 

Geef een reactie