De Provincie Limburg wil bijdragen aan een levendig filmklimaat in Limburg. Daarvoor stimuleert de provincie het produceren van films in Limburg met de nadere subsidieregels Film. Hiervoor zijn 34 aanvragen ingediend en beoordeeld door de Provinciale Adviescommissie Film. Gedeputeerde Staten hebben het advies overgenomen om negen filmprojecten te ondersteunen.

Categorie grote productie

·         ‘De Oost’ (Habbekrats/New AMS Film Company)

 

Categorie Limburgse talentontwikkeling

·         ‘Tot inkeer’ (Kingswood)

·         ‘Limburgia’ (Seizure Productions)

·         ‘Voor galg en rad’ (Buzzmedia)

·         ‘Over the hill’ (Ik ben Arthur)

·         ‘Fucking cola’ (E. de Koning)

·         ‘De nieuwe Beeldenstorm’ (RB&H Prod.)

·         ‘Vaders voor een nacht’ (Stg. Zuyderzigt)

·         ‘Limburg, the last Frontier (Bart Coenders)

 

De aanvragen zijn beoordeeld door de Provinciale Adviescommissie Film bestaande uit Boris van der Ham (voorzitter), Dany Delvoie (Project coördinator International Affairs/minority co-productions Nederlands Film Fonds), Erik van Drunen (animatie & film consultant) en Patricia Peters (consulent film en fotografie Huis voor de Kunsten Limburg). De projecten zijn beoordeeld op zowel Limburgse elementen, personen of artistiek concept als ook financiële en productionele haalbaarheid.

Grote ambities

Het animo voor deze nieuwe Limburgse regeling blijkt groot te zijn. Voor 2016 zijn maar liefst 34 aanvragen ingediend: tien aanvragen in de categorie grote productie en 24 aanvragen in de categorie Limburgse talentontwikkeling waarvan 13 aanvragen zijn voor een korte film en 11 aanvragen voor een lange film. Opgeteld is voor ruim € 1.350.000 aangevraagd. Deze ambitie overstijgt het beschikbare budget ruimschoots.

Versterking van het filmklimaat in Limburg

De Nadere subsidieregels Film zijn 3 november 2015 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en passen in de versterking van het Limburgse filmklimaat. Voor 2017 kunnen aanvragen vanaf 1 maart tot uiterlijk 1 mei worden ingediend.

http://www.limburg.nl/

Geef een reactie