BELANGRIJK! KUNSTGRAS EN DE RUBBER INFILL

 

Ook V.V. Schaesberg heeft natuurlijk kennis genomen van de commotie welke is ontstaan naar aanleiding van een uitzending van ZEMBLA met betrekking tot de mogelijke gevaren welke verbonden zijn aan het spelen op kunstgras met een infill van rubber.

Deze commotie is extra wrang, aangezien V.V. Schaesberg voorafgaande aan de vernieuwing van het huidige kunstgrasveld nadrukkelijk verzocht heeft een ander type infill toe te passen. Dit verzoek werd door de gemeente (eigenaar en verhuurder van het betreffende veld) afgewezen.

V.V. Schaesberg volgt het statement van het R.I.V.M. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), waarin met concludeert, dat er bij het sporten op kunstgras ingestrooid met rubberen korrels geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn. Van de gemeente Landgraaf ontvingen wij daarnaast een schrijven, waarin eveneens uitgebreid op alle relevante vragen met betrekking tot rubber infill wordt ingegaan.

U treft deze brief aan als bijlage. Klik hier voor de bijlage Gemeente Landgraaf

Inmiddels hebben het Ministerie, het R.I.V.M. en de K.N.V.B. besloten tot aanvullend onderzoek, teneinde nog voor het eind van het jaar duidelijkheid te krijgen of de beweringen van ZEMBLA hout snijden.

V.V. Schaesberg is van mening, dat gedurende deze periode geen extra maatregelen noodzakelijk zijn en dat er gewoon gespeeld kan worden op ons kunstgrasveld. Wij blijven de discussie natuurlijk op de voet volgen en houden u op de hoogte.

Bestuur V.V. Schaesberg

Foto Lucho Carreno

Geef een reactie