De programmabegroting voor Onderbanken laat een positief beeld zien. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn de komende jaren in evenwicht. Er is daardoor ruimte om de lokale lastendruk omlaag te brengen en te investeren in de kernen, het landschap en voorzieningen.

Aan het begin van deze raadsperiode waren de vooruitzichten over de financiële positie van onze gemeente somber. Nu ruim twee jaar later stellen wij vast dat die situatie sterk is verbeterd en de gemeente in financieel opzicht weer gezond is.

Lokale lastendruk omlaag

De woonlasten dalen met gemiddeld 8,5% ten opzichte van 2016. Die daling is voor een belangrijk deel het gevolg van een forse verlaging van het rioolrecht. Door gewijzigde regelgeving dalen de rentekosten op rioolinvesteringen namelijk en daarmee ook het rioolrecht. Het gemiddeld bedrag voor onroerend zaakbelasting blijft gelijk aan dat van vorig jaar.  Een huishouden in Onderbanken betaalt komend jaar gemiddeld 70 euro minder aan lokale lasten dan in 2016.

Ambities

Het gemeentebestuur wil de inwoners graag mee laten profiteren van de spreekwoordelijke “meewind” op financieel gebied. Dat vertaalt zich niet alleen in een verlaging van de lokale lastendruk maar ook in investeringen in zaken die het leven in Onderbanken veraangenamen: leefbare en levendige kernen, een hoogwaardig landschap en goede voorzieningen op het gebied van jeugd, werk en zorg.

Toekomst

Onderbanken doorloopt op dit moment samen met Nuth en Schinnen een  fusietraject. Dit fusietraject vraagt veel aandacht en zal de komende twee jaar een aanzienlijk beslag leggen op de gemeentelijke organisatie. Samen bouwen de drie gemeenten aan een nieuwe gemeente waar inwoners prettig kunnen leven in het decor van een prachtig groen landschap. 

http://www.onderbanken.nl/nieuws-en-bekendmakingen/nieuwsberichten_3461/item/begroting-onderbanken-in-evenwicht_49468.html

Bron www.onderbanken.nl

Geef een reactie