Bewonersplatform bedankt vrijwilligers Kerkrade-West met bonus

Op vrijdag 28 oktober heeft het Bewonersplatform Kerkrade-West aan een aantal vrijwilligers uit Kerkrade-West de Bonus op Actie overhandigd. Met de Bonus op Actie worden bewoners die initiatieven nemen om de leefbaarheid in hun buurt, hun straat of hun wooncomplex te verbeteren en in stand te houden in het zonnetje gezet. Dit jaar werden een negental in Kerkrade-West actieve buurtbewoners beloond met de bonus, namelijk:

– De heer M. Prickarts en Mevrouw A. Hahnraths voor hun werkzaamheden bij Sociëteit Elbereveld Spekholzerheide gedurende 15 jaar.
– De heer J. Breuer en Mevrouw L. Breuer voor hun werkzaamheden bij Sociëteit Elbereveld Spekholzerheide gedurende 15 jaar.
– De heer P. Degens voor onderhoud van het kruisaltaar aan de Groene Kruisstraat gedurende 34 jaar.
– Mevrouw K. Crombach voor haar werkzaamheden bij Zieken Apostolaat Kaalheide gedurende 30 jaar.
– Mevrouw A. Honings en Mevrouw L. Cohnen voor hun werkzaamheden bij de VVKW (met name het organiseren van de Daame Zietsong) gedurende 27 jaar.
– De heer H. Brouwer voor zijn werkzaamheden als jeugdcoördinator bij RKTSV Terwinselen gedurende 30 jaar.

Naast lovende woorden voor hun belangeloze inzet werd de waardering hiervoor tot uitdrukking gebracht met het overhandigen van een oorkonde en cadeaubon door wijkwethouder Jo Bok. Met de Bonus op Actie hoopt het Bewonersplatform ook andere inwoners uit Kerkrade-West te stimuleren om zich in te zetten voor hun buurt of straat. Het Bewonersplatform wordt graag getipt over mensen die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor de buurt en bewoners op welk terrein dan ook. Tips zijn welkom via bewonersplatform@kerkrade-west.nl

Foto Kerkrade.nl

Geef een reactie